příklady z praxe

Hotel Adria Praha
Adria jako odpovědná malá firma

Hotel Adria je dobrým příkladem, že společenská odpovědnost se může úspěšně rozvíjet i v malých firmách. Základem strategie hotelu je stabilní a podobně smýšlející skupina zaměstnanců, přičemž samozřejmostí je i zapojení a celková filozofie vedení. V roce 2008 obdržel hotel ekoznačku Evropské Unie „Květina", která zastřešuje velkou škálu aktivit v oblasti životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Více zde

IBM Česká republika
V IBM je prioritou vzdělávání

Pro společnost IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti součástí firemní kultury, které se odrážejí i v nastavení vnitřního systému fungování firmy a na chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. Zastřešujícím konceptem nejen společenské odpovědnosti, ale i filozofie fungování celé korporace je koncept „Smarter Planet". Prioritní oblastí konkrétních CSR programů je vzdělávání. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů (od předškolních po univerzitní) a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry připravuje IBM cestu pro potřebné systémové změny ve vzdělávání.

Více zde

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Odpovědný výrobce piva

Plzeňský Prazdroj (PP) má jasně stanovenou strategii trvale udržitelného rozvoje, která je součástí dlouholetého plánu firmy, schvalována nejvyšším vedením a minimálně jednou ročně revidována. Globálně v rámci skupiny SABMiller, kam PP patří, je definováno deset priorit trvale udržitelného rozvoje s jasnými cíli a kritérii, které jsou interně hodnoceny, přičemž plány na další období schvaluje vedení firmy. Vzhledem k lokálním potřebám, komerčnímu cíli a prioritním oblastem byznysu se PP zaměřuje především na podporu odpovědné konzumace alkoholu, snižování spotřeby vody a energie, úrovně emisí, spolupráci s partnery a podporu rozvoje regionů, kde firma působí. Komunikace aktivit probíhá interně a také externě na webových stránkách a v roční Zprávě o trvale udržitelném rozvoji, která je verifikována nezávislou stranou.

 

Více zde

Vodafone Czech Republic a.s.
Udržitelný Vodafone

Vodafone má zpracovanou a schválenu CSR strategii, která vychází z firemních hodnot, kdy se systematicky rozvíjí a pravidelně vyhodnocuje naplňování stanovených cílů. Aktivně jsou zapojeni také zástupci top managementu a cíle jsou nastavovány a realizovány na základě vyhodnocení potřeb stakeholderů. CSR výroční zprávy jsou verifikovány třetí stranou.

Více zde


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


oblast MARKETPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz