odborná porota

  • Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí dle jednotné metodiky odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny.
  • Členy a členkami poroty jsou odborníci a odbornice z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.
  • Porota má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.
  • U projektových cen vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.
  • Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je na základě bodového hodnocení jednotlivých oblastí. Na základě výsledného součtu bodů je sestaven rating všech top odpovědných firem, které překonaly procentuální nastavenou hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu pro inspirativní přístupy v daném roce.

 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz