Partneři

Kooperativa

Kooperativa

Témata solidarity, etiky, odpovědnosti nebo samozřejmost pomáhat druhým byly a jsou součástí DNA naší společnosti. Z pozice největší pojišťovny na českém trhu je naší povinností vnímat svět, ve kterém žijeme, zamýšlet se nad tím, jak jej ovlivňujeme a především - jak jej můžeme udělat o kousek lepším. Denně se setkáváme s příběhy lidské smůly a neštěstí, to nikoho z nás nenechává chladnými, a naopak vyzdvihuje sílu empatie a snahy pomoci.
Klíčovou hodnotou jsou pro nás zaměstnanci, jejichž pomocí naplňujeme prvky společenské odpovědnosti v charitativních a ekologických projektech, v oblasti prevence dopravní bezpečnosti a při naplňování principů férového a odpovědného podnikání. Všechny tyto aktivity máme zastřešeny Strategií odpovědného a udržitelného podnikání (CSR) a jsou v souladu se Strategií udržitelnosti koncernu Vienna Insurance Group (VIG), kterého jsme po boku dalších 50 společností v 25 zemích součástí. 

www
Pivovary Staropramen

Pivovary Staropramen

 

Jako významný výrobce, zaměstnavatel a obchodní partner se zajímáme o komunity, v nichž působíme a snažíme se zlepšovat prostředí kolem nás. Jsme si vědomi stopy, kterou za sebou jako výrobní společnost zanecháváme. Proto se snažíme veškerý dopad snižovat a nastavujeme si ambiciózní cíle, které vedou k ochraně životního prostředí a zodpovědnému nakládání s přírodními zdroji.

To vše bychom nemohli dokázat bez našich zaměstnanců, kteří jsou hybnou silou a skutečnými ambasadory našich projektů. Jejich zapojení a nápady, s kterými přicházejí, pomáhají rozvíjet naše vztahy s dlouholetými partnery v neziskových organizacích a posouvat nás dál. 

I proto nás těší, že jsme se letos stali hlavním partnerem prestižní soutěže TOP Odpovědná firma, které se řadu let účastníme, a zařadili se tak mezi společnosti, kterým záleží na společné budoucnosti. 

 

www
Tchibo Praha

Tchibo Praha

 

Jako velká mezinárodní firma působící v oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží a maloobchodu jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči lidem i životnímu prostředí. Proto je trvalá udržitelnost nedílnou součástí naší firemní strategie již od roku 2006. Tímto způsobem se jako rodinný podnik snažíme zajistit, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout to, co dělá Tchibo Tchibem: praženou kávu té nejvyšší kvality a každý týden novou kolekci spotřebního zboží.

 

Naším cílem je dosáhnout 100% udržitelného podnikání a po malých krůčcích se rok co rok tomuto cíli blížíme. Rádi se proto opět stáváme partnerem cen TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA, abychom předali ocenění té firmě, která jde, stejně jako my, cestou odpovědnosti.

www
ČEZ

ČEZ

Ve svém podnikání se řídíme přísnými etickými standardy, které zahrnují odpovědné chování k životnímu prostředí, zaměstnancům a společnosti. V rámci své podnikatelské činnosti se hlásíme k principům trvale udržitelného rozvoje, podporujeme energetickou úspornost, prosazujeme nové technologie, podílíme se na prosperitě svého okolí, komplexně dbáme na bezpečnost a vytváříme prostředí pro profesní i osobní růst zaměstnanců. Strategie udržitelného rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost" systémově odráží priority týkající se zejména udržitelného provozu, partnerství, užitečných řešení pro zákazníky, inovací a transformace energetiky. Dlouhodobě podporujeme oceňování firem, které se hlásí k odpovědnému podnikání, neboť nám záleží na šíření hodnot udržitelnosti ve firemním prostředí i ve společnosti.

www
ING Bank

ING Bank

Udržitelnost a společenská odpovědnost jsou nedílnou součástí podnikání banky ING a její firemní kultury. Finanční produkty a služby nabízíme srozumitelným a transparentním způsobem, aktivně působíme v oblasti finančního vzdělávání a mimo jiné zohledňujeme i dopad naší úvěrové činnosti v korporátním bankovnictví na životní prostředí. Dlouhodobě strategicky spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, s aktivním zapojením našich zaměstnanců. Jsme odpovědný zaměstnavatel, který podporuje své zaměstnance v profesním i osobním rozvoji a klade důraz na diverzitu a work-life balance.

 

 

www
Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic

 

Odpovědné podnikání je pro nás od začátku působení na českém trhu přirozenou součástí našich aktivit. Chceme mít na společnost (počínaje našimi zaměstnanci) a životní prostředí pozitivní dopad a pomáhat dlouhodobě zlepšovat nejen české hospodářství, ale i životy lidí a komunit, právě tím, co a jak děláme.

 

Naše Strategie udržitelného podnikání 2025 klade navíc důraz na využití technologií, ať už v boji proti klimatickým změnám nebo ve zlepšení postavení žen na pracovním trhu a ve společnosti. Věříme, že strategickým, důsledným a měřitelným úsilím lze přispět k dlouhodobým změnám. A vážíme si podniků, institucí a komunit, které odpovědnost chápou podobně.

www
Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj

 

Jsme si vědomi toho, že úspěchů můžeme dosahovat jenom díky respektu k našemu okolí a spoluprací s našimi partnery, proto je trvale udržitelný rozvoj přirozenou součástí našeho podnikání.

Bohatá historie Plzeňského Prazdroje je pro nás zdrojem hrdosti a zároveň závazkem do budoucna.

 

Našimi prioritami jsou:

 

1.  ekonomický růst a sociální rozvoj našeho dodavatelsko-odběratelského řetězce,

2. pivo jako přirozená volba pro odpovědné konzumenty,

3. zajišťování zdrojů vody pro společné užívání našimi podniky a místním obyvatelstvem,

4. snižování uhlíkové stopy,

5. udržitelné využívání půdy k pěstování pivovarnických surovin.

 

Naše dlouhodobé partnerství s platformou Byznys pro společnost vnímáme jako příležitost společně rozvíjet odpovědné podnikání a sdílet naše zkušenosti s dalšími organizacemi.

TOP Odpovědná firma přináší každý rok nové a inspirativní projekty, proto si spolupráce na tomto projektu velmi ceníme.

www

TOP OF 2020 podporují: