příklady z praxe

Česká spořitelna, a.s.
Projekt Diversitas

Projekt na podporu zaměstnávání a kariérního růstu žen má pomocí zvýhodněných podmínek pro rodiče pečující o malé děti zlepšit integraci matek po mateřské dovolené zpátky do pracovního procesu. Ve společnosti tvoří 74 % zaměstnanců ženy, přičemž v pobočkové síti je to až 85 %.

Více zde

ČEZ
ČEZ blízko seniorům

Skupina ČEZ podporuje mezigenerační kontakt stávajících zaměstnanců a seniorů, kteří v energetice dlouhodobě působili. Prostřednictvím Klubů důchodců a Nadačního fondu Senioři nabízí bývalým zaměstnancům různé možnosti aktivního trávení volného času i udržování kontaktů v rámci oboru. Skupina ČEZ podporuje hospice, domovy a aktivační projekty pro seniory v České republice, přičemž do pomoci zapojuje i své zaměstnance a odborníky.

IBM Česká republika
Diverzita jako zdroj inovací a konkurenční výhoda

IBM je otevřená všem a vytváří příležitosti pro uplatnění nejrůznějších znevýhodněných skupin. Kromě podpory a rozvoje talentu žen, příslušníků různých národností, osob s postižením a možností pro studenty pamatuje také na věkovou diverzitu a důležitost smíšených pracovních týmů. IBM zaměstnává osoby s postižením, romským studentům nabízí stáže s možností následného uplatnění, pomáhá lidem, kteří opouštějí brány věznic, vrátit se zpět do života a na pracovní trh.

PwC Česká republika
Komplexní systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Projekt se zaměřuje na získání a udržení kvalitních zaměstnanců, kterým chce nabídnout zajímavé kariérní příležitosti, kvalitní pracovní prostředí a pomoci jim při vyvažování pracovních povinností a osobních potřeb.

Více zde

Santé Network
Detašovaná pracoviště linky Santé

Projekt se zaměřuje na plnohodnotné začlenění obtížně zaměstnatelných skupin osob zpět na trh práce, zlepšení efektivity fungování call centra, stabilizaci, adaptabilitu a motivaci zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti a obrazu společnosti.

Více zde

SAP Services
Pestrost v praxi

Společnost SAP bere inkluzi vážně - a prakticky. Dává příležitost k uplatnění lidem s poruchou autistického spektra. Program Autism@Work zapojuje kolegy s autismem do pracovního procesu i do společenství zaměstnanců SAP. Program běží úspěšně přes dva roky a v rámci upraveného přijímacího řízení zaměstnala pražská pobočka SAP již 12 pracovníků na různých pozicích v oblasti HR i financí.


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


oblast MARKETPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz