TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Nezávislý rating pro velké firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání na principech trvalé udržitelnosti (sustainability) a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR (corporate social responsibility). 

Na základě hodnocení přístupu firmy podle přihlášky je v této hlavní strategické kategorii možné získat ocenění formou umístění v ratingu TOP Odpovědná firma a ucházet se o speciální cenu odborné poroty. 

 

Kategorie je otevřena pro všechny firmy, které zaměstnávají více než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) nebo jejichž roční obrat je nad 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR, nebo které jsou součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR, se kterou spolupracují na své strategii a programech v této oblasti.

Tato kategorie ocení firmy, které přistupují k udržitelnosti/CSR komplexně. Hodnotí se jejich přístup ve všech strategických oblastech:

    Strategie firmy v udržitelnosti/CSR
  • Odpovědný přístup k zaměstnancům 
  • Integrace přístupu napříč dodavatelským řetězcem 
  • Odpovědnost k životnímu prostředí
  • Podpora komunit a  zapojení zaměstnanců  

Hodnocení

Strategie přihlášených firem posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Porota je složená z odborníků a odbornic z expertních organizací, státní správy, komerčního sektoru, médií a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. Při hodnocení se nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec podnikání.

 

Hodnocení TOP Odpovědná velká firma probíhá formou dvoukolového bodového hodnocení jednotlivých oblastí. Na základě výsledného součtu bodů je sestaven rating všech TOP odpovědných velkých firem, které překonaly procentuální nastavenou hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí také speciální cenu (ceny) za inspirativní přístupy v daném roce.

Do této kategorie se přihlasíte ZDE.

ZDE se můžete seznámit s nejlépe hodnocenými velkými firmami z minulých ročníků.

Hodnocení je dvoukolové:

V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a vyberou finalisty dané kategorie, druhé kolo proběhne formou osobní prezentace firemních strategií.

Společnosti, které se této kategorie zúčastnily v r. 2020, mají možnost načíst znovu obsah loňských formulářů k revizi a doplnění pro letošní ročník. Stačí zadat loňské přihlašovací údaje (jméno/heslo). V případě potřeby vám přihlašovací údaje zašleme znovu.

Vedle této hlavní strategické kategorie se všechny firmy mohou navíc ucházet o některou z cen v projektových kategoriích.

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz