CSR řešení

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Odpovědný výrobce piva

Plzeňský Prazdroj (PP) má jasně stanovenou strategii trvale udržitelného rozvoje, která je součástí dlouholetého plánu firmy, schvalována nejvyšším vedením a minimálně jednou ročně revidována. Globálně v rámci skupiny SABMiller, kam PP patří, je definováno deset priorit trvale udržitelného rozvoje s jasnými cíli a kritérii, které jsou interně hodnoceny, přičemž plány na další období schvaluje vedení firmy. Vzhledem k lokálním potřebám, komerčnímu cíli a prioritním oblastem byznysu se PP zaměřuje především na podporu odpovědné konzumace alkoholu, snižování spotřeby vody a energie, úrovně emisí, spolupráci s partnery a podporu rozvoje regionů, kde firma působí. Komunikace aktivit probíhá interně a také externě na webových stránkách a v roční Zprávě o trvale udržitelném rozvoji, která je verifikována nezávislou stranou.

 

Workplace

PP se v rámci benefitů pro zaměstnance zaměřuje především na podporu zdraví a pohody zaměstnanců. Třetím rokem společnost uspořádala interní komunikační kampaň, jejímž cílem bylo vzdělat zaměstnance v oblasti udržitelného rozvoje a motivovat je k odpovědnému chování i v osobním životě. Důraz je kladen také na bezpečnost provozu práce, podporu rozvoje talentů a spolupráci se studenty. 

 

Marketplace

K odpovědnému přístupu a podnikání se PP snaží motivovat také svoje partnery, etické zásady jsou tak samozřejmou součástí dodavatelských smluv. Probíhá program auditu dodavatelů, tzv. „Supplier Quality Management" a stanovuje se akční plán k řešení případných nedostatků. PP prosazuje také podporu odpovědné konzumace alkoholu ve všech komerčních sděleních, prostřednictvím stránek napivosrozumem.cz a dále díky službě „Promile INFO", která motivuje veřejnost k nulové toleranci alkoholu za volantem.

 

Environment

PP se zaměřuje zejména na snižování spotřeby vody, energie a úrovně emisí, využívání obnovitelných energií, zvyšování podílu recyklovatelných a vratných obalů a směřování k provozu s nulovým odpadem. Závody PP dodržují nejvyšší ekologické standardy a provoz probíhá podle mezinárodních norem ISO 14001, ISO 9001, HACCP a OHSAS 18 001. Ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí se firma podílela na zpracování studie životního cyklu obalů z pohledu vlivu na životní prostředí.

 

Community

V roce 2002 společnost zahájila program „Prazdroj lidem", jehož prostřednictvím podporuje veřejně prospěšné projekty lokálních NNO s dlouhodobým dopadem na co nejširší cílovou skupinu. Do rozhodování o přidělení podpory jsou aktivně zapojeni představitelé regionů včetně veřejnosti a v neposlední řadě také zaměstnanci. NNO mají možnost získat nejenom finanční dar, ale také zdarma prezentaci v regionálních mediích. PP dlouhodobě podporuje Centrum Paraple a spolupracuje s organizací Člověk v tísni. Firemní sbírkou pomáhá řešit problematiku HIV/AIDS.

1323786169_plzensky-prazdroj.rarPřiloľený soubor

Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz