TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA

Nezávislý rating pro střední a malé firmy, které strategicky rozvíjejí podnikání směrem na principech trvalé udržitelnosti (sustainability) a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR (corporate social responsibility).

Na základě hodnocení přístupu firmy dle přihlášky je v této hlavní strategické kategorii možné získat ocenění formou umístění v ratingu TOP Odpovědná firma a ucházet se o speciální cenu odborné poroty.

Kategorie je otevřena pro firmy, které jsou lokální, nemají zahraniční mateřskou společnost nebo nejsou součástí zahraniční skupiny (se kterou by rozvíjely svůj přístup) a zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků) a jejichž roční obrat je do 50 mil. EUR a bilanční suma roční rozvahy do 43 mil. EUR.

Oceňujeme firmy, které své podnikání nastavují na základě aktuálních společenských potřeb, sledují dopady své činnosti a jsou leadery v této oblasti. Střední a malé firmy jsou hodnoceny na základě kritérií, která zohledňují jejich možnosti a priority a nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec.

Tato kategorie oceňuje firmy za komplexní a inovativní přístup ve všech hlavních oblastech:

  • Podnikání, firemní kultura a řízení na principech odpovědnosti a udržitelnosti
  • Odpovědný přístup k zaměstnancům
  • Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům
  • Odpovědnost k životnímu prostředí
  • Podpora společensky potřebných projektů

Společnosti, které se této kategorie zúčastnily v r. 2020, mají možnost načíst znovu obsah loňských formulářů k revizi a doplnění pro letošní ročník. Stačí zadat loňské přihlašovací údaje (jméno/heslo). V případě potřeby vám přihlašovací údaje zašleme.

Hodnocení

Strategie přihlášených firem posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Porota je složená z odborníků a odbornic z expertních organizací, státní správy, komerčního sektoru, médií a významných osobností, kteří se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. Při hodnocení se nezohledňují finanční investice do této oblasti, ale především hodnotový a strategický rámec podnikání.

 

Hodnocení TOP Odpovědná malá firma probíhá formou dvoukolového bodového hodnocení jednotlivých oblastí. Na základě výsledného součtu bodů je sestaven rating všech Top odpovědných malých firem, které překonaly procentuální nastavenou hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí také speciální cenu (ceny) pro inspirativní přístupy v daném roce.

Do této kategorie se přihlásíte ZDE.

Po vyplnění základního hodnocení může být firma na základě výsledků vyzvána k doplnění informací o svém přístupu v jednotlivých oblastech. 

 

Vedle této hlavní kategorie se všechny firmy se mohou navíc ucházet o některou z projketových cen, které oceňují speciální přístup v jednotlivých oblastech CSR.

 

Zde se můžete seznámit s nejlépe hodnocenými malými firmami minulých let.

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz