TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ
cena Charty diverzity

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury. 

 

Kdo bude oceněn?

 

Oceníme společnosti, pro které je diverzita a inkluze součást firemní strategie, aktivně téma na pracovišti podporují a realizují programy a inovativní systémová nastavení nad rámec svých zákonných povinností. Hledáme projekty/strategie, které proaktivně integrují principy diverzity na pracovišti a rozvíjejí aktivity pro různé skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň.

 

Hledáme jednak firmy s kvalitním a komplexním přístupem v oblasti řízení diverzity, strategicky zaměřený na podporu diverzity pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví, sexuální orientace a dalších hledisek, vzdělávání zaměstnanců v oblasti diverzity, podporu aktivního zapojení cílových skupin zaměstnanců, využívání jejich potenciálu a podporu jejich rozvoje. 

 

Zároveň oceníme konkrétní projekty a aktivity v jednotlivých oblastech diverzity, jako jsou například ženy ve vedení nebo age management.

 

Více informací o diverzitě najdete na www.diverzita.cz

 

Hodnocení

 

Přihlášky firem posoudí a vítězné firmy stanoví odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry a z významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji diverzity v ČR.

 

Přihlaste se ZDE. Pokud chcete přihlásit více než jeden projekt, stáhněte si na stránce formulář ve Wordu. Vyplněné soubory pak pošlete na e-mail top@byznysprospolecnost.cz.

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry přístup v oblasti diverzity přispívá k celkovému rozvoji firmy - nakolik jsou propojeny s činností firmy a její celkovou strategií a strategií řízení lidských zdrojů.
  • Zda je firma aktivní v této oblasti i veřejně a vůči svým zákazníkům nebo obchodním partnerům, například v souladu s evropskou Chartou diverzity.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na firmu, její zaměstnance a společnost. Jakým způsobem se do realizovaných aktivit zapojují různé skupiny zaměstnanců, jak velká část firmy se zapojuje a o jak systematické zapojení se jedná.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje. 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz