příklady z praxe

3M Česko, s.r.o.
Ještě zelenější

3M Česko s.r.o. je nadnárodní společnost, která v ČR zaměstnává okolo 100 lidí. Zaměřuje se na výrobu a prodej kancelářských potřeb, na komerční grafiku, elektro a telekomunikace, zdravotnictví, automobilový průmysl či bezpečnost a ochranu.

Více zde

ČEZ, a. s.
Záchrana ohrožených druhů mravenců při výstavbě fotovoltaické elektrárny

Výstavbu elektrárny předchází důkladná příprava, kdy po rozsáhlé kontaminaci území po 20letém pobytu sovětských vojsk byl nezbytný komplexní pyrotechnický průzkum. S plněním podmínek stavebního povolení týkající se ochrany přírody jsou uplatňovány vnitřní nadstandardy. Došlo tak např. ke zhotovení prostupů v plotech ohraničujících elektrárnu určených pro menší obratlovce (zejména zajíci), k vybudování kamenných složišť v areálu určených k rozmnožování plazů, k výsadbě trnitých keřů v okrajových částech areálu FVE nebo k  přenosu kompletních mravenišť zvláště chráněného ohroženého mravence.

Více zde

ČEZ, a.s.
Stromy 2011

Grantové řízení Stromy 2011, které vyhlásila Nadace ČEZ, probíhalo od května do konce června 2011. Nadační příspěvek mohly města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou z podmínek byla výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Projekt, díky kterému se mj. sníží emise CO2, vznikl z podnětu ministerstva životního prostředí.

Více zde

ČSOB, a.s.
Šetrně a zdravě

Československá obchodní banka si je vědoma toho, že zdravé životní prostředí je nutnou podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost společnosti. Tento fakt promítla i do výstavby nového ústředí společnosti v Praze v Radlicích, které zohledňuje řadu ekologických aspektů správného fungování kancelářského provozu. Výsledkem je přátelská, otevřená a vstřícná budova, která je ohleduplná ke svému okolí. Ekologické myšlení se snaží ČSOB podporovat i u svých zaměstnanců. Proto je v roce 2009 oslovila promyšlenou ekologickou kampaní Šetrně a zdravě.

Více zde

IBM ČESKÁ REPUBLIKA
Chytřejší planeta – Smarter planet

Koncept CHYTŘEJŠÍ PLANETA charakterizuje pohled IBM na propojení technologií a nových trendů, které ovlivňují způsob fungování současného světa a které vedou k podporování udržitelného rozvoje a k efektivnímu nakládání se zdroji. Příkladem takového řešení je chytrý dopravní systém pro města, který prostřednictvím třeba mobilního telefonu upozorňuje na dopravní zácpy a doporučuje nejvhodnější trasu a následně nasměruje řidiče přímo na konkrétní volné parkovací místo a tím se zbytečně neprodukuje CO2.

KPMG Česká republika, s.r.o.
PET man odchází - TAP woman přichází

Projekt znamená přechod z pití balené vody na kohoutkovou ve všech kancelářích KPMG. Projekt byl přednesen a odsouhlasen vedením firmy, které bylo poté do procesu zapojeno spolu s dalšími odděleními.

Více zde

PwC, s.r.o.
Environmentální akční plán

Mezi hlavní dopady společnosti na životní prostředí patří spotřeba papíru, produkce odpadu, emise v důsledku služebních cest a spotřeba energií. Byl vytvořen tříletý „Environmentální akční plán", který poskytuje rámec pro řízení našeho dopadu na životní prostředí v letech 2011 až 2013.

Více zde

Siemens, a.s.
Přechod na ekologickou flotilu aut ve společnosti Siemens

Společnost zavedla přísnou politiku používání služebních aut, kdy hlavním důvodem je snížení spotřeby paliva a tím i emisních limitů CO2. Dalším principem je postupné zavádění elektromobilů do vozového parku. Byl přehodnocen systém přidělování služebních aut a nastaveno jejich efektivnější užívání. Automobily byly odebrány zaměstnancům s nižším počtem najetých kilometrů než 10 000 za rok - ti si v současné době auta mohou zapůjčit. Do všech vozů byl umístěn GPS systém. Soukromá auta se ke služebním účelům využívají výjimečně, a to pouze, pokud nejsou starší než 6 let.

Více zde

SKANSKA
Nestavíme globální skleník

Společnost Skanska neuhýbá z dlouhodobé cesty směrem k úsporám energie ve výrobě i v provozu. Daří se jí omezovat zejména emise CO2 ve stavebnictví, které je stále jedním z největších producentů tohoto skleníkového plynu. Úsporná opatření nabízí i svým zákazníkům v rámci projektů. Skanska tak jasně ukazuje, že je udržitelnou firmou, která neúnavně posouvá své limity v odpovědnosti. Program Zelená energie z obnovitelných zdrojů tak pozitivně ovlivňuje standardy v celém stavebnictví.

Unilever ČR, spol s.r.o.
Green office 2011

Projekt měl za cíl během roku 2011 snížit spotřebu elektřiny, emise CO2 a množství vyprodukovaného odpadu o deset procent. Iniciativa se zaměřila na pražskou centrálu a souběžně byla aplikována i v Maďarsku a na Slovensku. Nejdůležitějším cílem projektu bylo informovat a motivovat zaměstnance, aby se naučili ekologicky šetrnějším způsobům a změnou svých každodenních činností přispěli k úspěšnému snížení ekologické stopy.

Více zde

Veolia Voda Česká republika, a.s.
Čerstvá kohoutková? Stačí říct!

Cílem projektu „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!" je zlepšit image vody z kohoutku a vrátit ji do restaurací, barů a kaváren. Gastronomické podniky, které se do projektu zapojí, dostávají stylové karafy, je jim zdarma proveden rozbor vody a získají samolepku oznamující, že podnik servíruje svým hostům kohoutkovou. Do projektu se dosud přihlásilo na 500 gastronomických podniků z celé ČR, zhruba polovina jich je z Prahy. Projekt má vlastní webové stránky www.kohoutkova.cz, kde jsou kromě všech informací také seznamy restaurací podle regionu a také jejich on-line mapa.

Více zde

Vodafone Czech Republic a.s.
Zasadíme za Vás strom

Společnost Vodafone se od roku 2009 systematicky snaží motivovat veřejnost k přechodu na elektronické faktury. Za každého zákazníka, který nepotřebuje tištěnou papírovou fakturu, vysadí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v některé z chráněných oblastí České republiky strom. Konkrétním cílem projektu je dosáhnout od března 2010 do června 2011 minimálně 250 000 nových aktivací elektronického vyúčtování. Ať už bude v červnu 2011 počet aktivací jakýkoli, vysadí Vodafone v každém případě 500 000 stromů.

Více zde

Vodafone Czech Republic, a.s.
První zelená síť

Projekt v oblasti snižování emisí CO2, kdy od roku 2011 je celých 70 % energie pro síť napájeno z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, slunce, biomasa) a za zbytek, tam kde se nedokáže ovlivnit původ energie se sází ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR stromky (ročně 20 000 kusů).

Více zde


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


oblast MARKETPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz