TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

Přihlásit je možné projekt, jehož obsahem je snižování negativního dopadu firmy na životní prostředí, aktivity zlepšující stav životního prostředí, projekty a aktivity zavádějící principy cirkulární ekonomiky, předcházející vzniku odpadu nebo proaktivně zapojující spotřebitele do snižování dopadu na klima a životní prostředí.

 

Hledáme projekty a přístupy, které přispívají k zavádění principů udržitelné výroby a spotřeby. Zajímá nás, jakým způsobem a do jaké míry projekt/aktivita/produkt/služba přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy a jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na životní prostředí. Vítáme informace o tom, jaké inovace v přístupu přináší a jak společnost sleduje a vyhodnocuje cíle, které si stanovila, případně je s ohledem na aktuální trendy a společenskou i odbornou diskusi reviduje.

Hodnocení

Přihlášené projekty posoudí odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry a z významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Hodnoceny budou zejména přístup, inovativnost a měřitelné výsledky a dopady projektu (tam, kde to bude možné).

Do této kategorie se přihlaste ZDE. Pokud chcete přihlásit více než jeden projekt, stáhněte si na stránce formulář ve Wordu. Vyplněné soubory pak pošlete na e-mail top@byznysprospolecnost.cz

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz