TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

Přihlásit je možné projekt, jehož obsahem je snižování negativního dopadu firmy na životní prostředí, aktivity zlepšující stav životního prostředí, projekty a aktivity zavádějící principy cirkulární ekonomiky, předcházející vzniku odpadu nebo proaktivně zapojující spotřebitele do snižování dopadu na klima a životní prostředí.

 

Hledáme projekty a přístupy, které přispívají k zavádění principů udržitelné výroby a spotřeby. Zajímá nás, jakým způsobem a do jaké míry projekt/aktivita/produkt/služba přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy a jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na životní prostředí. Vítáme informace o tom, jaké inovace v přístupu přináší a jak společnost sleduje a vyhodnocuje cíle, které si stanovila, případně je s ohledem na aktuální trendy a společenskou i odbornou diskusi reviduje.

Hodnocení

Přihlášené projekty posoudí odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry a z významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Hodnoceny budou zejména přístup, inovativnost a měřitelné výsledky a dopady projektu (tam, kde to bude možné).

 


Přiložený formulář projektu v životním prostředí je zde pro ilustrativní účely, pro účast v soutěži je nutné vaše odpovědi vložit do on-line formuláře, kde vaši přihlášku finálně uzavřete a odešlete. Přihlásit můžete maximálně dva projekty.

Do této kategorie se přihlaste ZDE. 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz