CSR řešení

IBM Česká republika
V IBM je prioritou vzdělávání

Pro společnost IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti součástí firemní kultury, které se odrážejí i v nastavení vnitřního systému fungování firmy a na chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. Zastřešujícím konceptem nejen společenské odpovědnosti, ale i filozofie fungování celé korporace je koncept „Smarter Planet". Prioritní oblastí konkrétních CSR programů je vzdělávání. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů (od předškolních po univerzitní) a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry připravuje IBM cestu pro potřebné systémové změny ve vzdělávání.

 

Workplace

 

Jde především o pracovní postavení žen a mužů, kdy společnost prošla v roce 2010 nezávislým gendrovým auditem. Kromě pravidelných monitoringů a gendrového auditu probíhá také pravidelný průzkum mezi zaměstnanci zaměřený na jejich spokojenost. Na úrovni nadnárodní korporace probíhá pravidelná online diskuse o nastavení hodnot firmy s prezidentem korporace. IBM zaměstnává také osoby s postižením a dbá na podporu slaďování soukromého a pracovního života.

 

Marketplace


IBM se svými obchodními partnery udržuje velmi úzký kontakt a v rámci spolupráce je podporuje např. v možností zapojení do projektu „PartnerWorld", který umožňuje přístup k řadě dlouholetých výzkumů z mnoha oblastí, k nejrůznějším prodejním či marketingovým nástrojům, nabízí vzdělávací kurzy či možnost technické podpory. IBM všude kde působí striktně dodržuje veškeré právní požadavky a předpisy a každý dodavatel musí projít etickým auditem, jež plně respektuje odpovědný přístup.

 

Environment


S Českou informační agenturou životního prostředí připravuje IBM projekt národního geoportálu, který umožní celoevropské sdílení informací o životním prostředí. IBM hodnotí dopad na životního prostředí při všech svých podnikatelských aktivitách - od vlastních operací přes design a složení výrobků až po využívání technologií. V rámci své firemní kultury společnost zavedla zásady, které chrání životní prostředí a snižují spotřebu energie a přírodních zdrojů.

 

Community


IBM se zaměřuje především na oblast škol. Pro mateřské školy existuje „Kidsmart Early Learning Program", jehož cílem je naučit děti ve věku od tří do sedmi let a jejich rodiče zdravému přístupu k informačním technologiím. IBM navíc každoročně daruje školkám speciální počítačové stanice. Pro ZŠ a SŠ je určen program „Věda má budoucnost", který prostřednictvím strukturované spolupráce škol a firem podporuje výuku přírodovědných a technických předmětů. V rámci terciárního sektoru IBM ČR úzce spolupracuje s univerzitami, kterým poskytuje granty, know-how a technické zázemí.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz