TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ

Cena pro firmy, které strategicky rozvíjejí společnost a místní komunitu, aktivně zapojují své zaměstnance do celé škály CSR projektů, zaměřují se na aktuální společenská, komunitní a lokální témata a problémy a efektivním způsobem a spolu se zaměstnanci napomáhají k jejich řešení.

Oceníme společnosti, které ve spolupráci s veřejně prospěšnými organizacemi či dalšími partnery realizují strategicky nastavené a společensky přínosné projekty.

 

Hledáme jak projekty, které firma rozvíjí dlouhodobě a má za sebou již konkrétní inspirativní výsledky, tak ambiciózní iniciativy, které jsou ve fázi rozvoje, ale originálně rozvíjejí udržitelnou koncepci zaměřenou na pomoc komunitě, iniciují pomoc v nových a neprobádaných oblastech nebo motivují ostatní k tomu, aby se angažovali v jim blízkých aktivitách na podporu udržitelnosti a odpovědnosti.

 

Vítáme také strategicky nastavené a společensky přínosné projekty firemního dobrovolnictví, zapojování zaměstnanců do odborné pomoci veřejně prospěšnému sektoru (odborné dobrovolnictví), nebo strategicky koncipované CSR projekty přímo zapojující zaměstnance, kteří v projektech sehrávají klíčovou roli.

Hodnocení

Hodnocena bude celková koncepce iniciativ a projektů, způsob sledování a vyhodnocování jejich přínosů a dopadů pro komunitu, zaměstnance a firmu (případně další stakeholdery), jejich zasazení do firemní strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti a - v projektech, kde je to relevantní - také míra zapojení zaměstnanců a jejich role v dané iniciativě či projektu.

 

V hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků, ale přínos projektu.

 

Přihlášky posoudí a vítězné společnosti stanoví odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry spolu s významnými osobnostmi, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání v ČR.

Do této kategorie se přihlaste ZDE. Pokud chcete přihlásit více než jeden projekt, stáhněte si na stránce formulář ve Wordu. Vyplněné soubory pak pošlete na e-mail top@byznysprospolecnost.cz

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz