podmínky a průběh

Aktuálně pro Vás připravujeme nový ročník tohoto projektu tak, abyste veškeré informace obdrželi včas! Vážíme si vašeho zájmu o účast v soutěži a děkujeme Vám za podporu. V případě dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat prostřednictvím mailu top@byznysprospolecnost.cz 

Podmínky účasti, průběh a ocenění

TOP Odpovědná firma je prestižní nezávislé ocenění, které každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.  

 

Do cen TOP OF lze přihlašovat firemní projekty v těchto kategoriích:

  • strategických (pro velké firmy je otevřena hlavní strategická kategorie TOP Odpovědná velká firma, pro malé firmy kategorie TOP Odpovědná malá firma)
  • projektových

Všechny přihlášky posoudí nezávislá odborná porota.

Účast v soutěži je bezplatná.

Podmínky účasti

Cena je otevřena malým i velkým společnostem, které mohou hlásit své strategie a projekty realizované alespoň v části roku 2020.

Společnosti musejí splňit jednu z právních forem - akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a státní podnik.

 

Do ceny se mohou hlásit všechny společnosti podnikající na území České republiky, které nejsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Umístění není nárokové. Firmy musí při registraci pravdivě vyplnit požadované údaje o společnosti a v přihláškách do jednotlivých kategorií uvést pravdivé informace o aktivitách realizovaných v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

 

Informace o přihlášených strategiích a projektech i kontaktní údaje (vyjma částí označených jako určených pro externí komunikaci) považuje Byznys pro společnost za citlivá data a bez předchozího souhlasu je neposkytuje žádným třetím stranám.

Ocenění

Strategie i projekty je možno do ceny přihlašovat opakovaně a postupně dosahovat vyšších úrovní ocenění. Dle pravidel ceny však není možné za stejnou strategii či projekt opakovaně získat nejvyšší ocenění.

 

U vítězů jednotlivých kategorií bude předmětem hodnocení pouze inovace a rozvoj strategie či projektu od doby, kdy byla firma oceněna.

 

Společnost se může volně přihlašovat do projektových kategorií, bez nutnosti účasti v hlavních strategických kategorií Malá a Velká Odpovědná firma.

 

Hodnotící porota má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.

Zde můžete sledovat slavnostní vyhlášení sedmnáctého ročníku TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2020.

Na dálku bezpečně, ale společně!

 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz