CSR řešení

ČEZ, a.s.
Stromy 2011

Grantové řízení Stromy 2011, které vyhlásila Nadace ČEZ, probíhalo od května do konce června 2011. Nadační příspěvek mohly města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou z podmínek byla výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Projekt, díky kterému se mj. sníží emise CO2, vznikl z podnětu ministerstva životního prostředí.

 

Cíle projektu


Příspěvek je využit na výsadbu nelesní trvalé zeleně formou parkové nebo liniové výsadby.
Výsadba proběhne v zastavěných územích nebo na zastavitelných plochách obcí nebo v jejich extravilánu, např. části biocenter, biokoridorů, parků, alejí, výsadba protihlukových stěn, obnova historických ovocných sadů apod. Záměr výsadby respektuje místní podmínky, účel využití, způsob založení, druhovou specifikaci vysazovaných dřevin, jejich velikost, způsob vypěstování a následnou péči.
Součástí projektu je kromě výsadby i závazek péče o vysazenou zeleň po dobu 4 let.
Preferovány žádosti v okruhu cca 15km od uhelných elektráren (Dětmarovice, Chvaletice, Hodonín, Ledvice, Mělník, Počerady, Poříčí, Prunéřov, Tisová, Tušimice, Vítkovice).

 

Průběh projektu a výsledky


117 měst a obcí vysadilo díky 18ti milionové podpoře Nadace ČEZ do konce roku 2011 celkem 44 394 dřevin. Přes 100 mandloní například vyrostlo ve Strahovských zahradách v Praze 1, v Lounech vznikla alej dlouhá přes 700 metrů, areál mateřské školky v obci Lužec nad Vltavou zpříjemnilo 30 javorů a v obci Holasice převzali péči o více než tisíc nově vysazených dřevin studenti místní zahradnické školy. Akce se propagovala například v Den stromů, kdy bylo vysazeno 44 tisíc dřevin.

 

Rozvoj projektu

Projekt by určen pro rok 2011.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz