CSR řešení

Unilever ČR, spol s.r.o.
Green office 2011

Projekt měl za cíl během roku 2011 snížit spotřebu elektřiny, emise CO2 a množství vyprodukovaného odpadu o deset procent. Iniciativa se zaměřila na pražskou centrálu a souběžně byla aplikována i v Maďarsku a na Slovensku. Nejdůležitějším cílem projektu bylo informovat a motivovat zaměstnance, aby se naučili ekologicky šetrnějším způsobům a změnou svých každodenních činností přispěli k úspěšnému snížení ekologické stopy.

 

Cíle projektu


  • snížení spotřeby elektřiny, emisí CO2, množství kancelářského odpadu o deset procent v centrále společnosti
  • usnadnění recyklace, zavedení úsporných opatření pro ekologičtější chování zaměstnanců, zavedení ekologických opatření ze strany správy budovy, ekologická obnova firemního vozového parku a snížení počtu zahraničních služebních cest a jejich nahrazení telekonferencemi

Průběh projektu a výsledky


Projekt je zaměřen na zaměstnance a proto využívá intenzivní interní komunikace. Pro tento účel byla vytvořena kolekce plakátů a samolepek, která je distribuována v každé místnosti u vypínačů světel, klimatizace a na nástěnkách. Na firemním intranetu je zřízená sekce informující o průběhu projektu a každý zaměstnanec je informován prostřednictvím emailu o tématu měsíce společně se zprávou o aktuálním stavu nastavených cílů. Nezbytnou součástí projektu jsou pravidelné schůzky Green office týmu, který průběžně hodnotí situaci a hledá další možnosti pro zlepšování
Správa budovy má za úkol zkontrolovat světla, snížit teplotu horké vody, zaškolit zaměstnance o správném zacházení s vybavením budovy, zkontrolovat stav tiskáren, vybírat ekologická firemní auta, zajistit recyklovaný papír a dvoustránkový tisk. Ve spolupráci s občanským sdružením Tereza byl uspořádán ekologický dobrovolnický den.

Meziročně došlo k poklesu spotřeby elektřiny o šestnáct procent, plynu o osmnáct procent, množství odpadů se podařilo celkově snížit o osm procent. Firma začala objednávat stoprocentně recyklovatelný papír, omezila letecké cestování všech zaměstnanců a zaměřila se na intenzivnější používaní telekonferencí.


Rozvoj projektu


V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje je zajištěna návaznost jednotlivých projektů. Společnost se celosvětově zavázala do roku 2020 snížít na polovinu energii spotřebovanou jedním zaměstnancem kanceláře. Do roku 2015 chce zrecyklovat nebo znovupoužít minimálně devadesát procent produkovaného kancelářského odpadu a snížit spotřebu papíru o třicet procent na osobu s cílem nevyvážet na skládku žádný odpad do roku 2017.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz