CSR řešení

ČSOB, a.s.
Šetrně a zdravě

Československá obchodní banka si je vědoma toho, že zdravé životní prostředí je nutnou podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost společnosti. Tento fakt promítla i do výstavby nového ústředí společnosti v Praze v Radlicích, které zohledňuje řadu ekologických aspektů správného fungování kancelářského provozu. Výsledkem je přátelská, otevřená a vstřícná budova, která je ohleduplná ke svému okolí. Ekologické myšlení se snaží ČSOB podporovat i u svých zaměstnanců. Proto je v roce 2009 oslovila promyšlenou ekologickou kampaní Šetrně a zdravě.

 

Cílem kampaně bylo motivovat zaměstnance k zamyšlení, jak mohou být ke svému okolí ještě ohleduplnější a jak zdravěji žít. V rámci kampaně se zaměstnanci dozvěděli zajímavosti z různých oblastí ekologie a zdravého životního stylu. Kampaň skončila 22. dubna ČSOB Dnem Země, kdy se v ČSOB konaly eko trhy a byla předána hlavní výhra soutěže, jízdní kolo. Jako doplněk kampaně firma zorganizovala květnové dobrovolnické čištění českých hor. ČSOB se také 27. března zúčastnila symbolického zhasnutí v rámci Hodiny Země.

Informace na různá ekologická témata byly každý měsíc zaměstnancům předávány v e-magazínu. Součástí byla i krátkodobá a dlouhodobá soutěž o zajímavé ekologické ceny. Každý měsíc se zaměstnanci mohli účastnit přednášek na téma Šetrný spotřebitel, Nízkoenergetické a pasivní domy aj., které byly realizovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Během kampaně byly spuštěny tematické intranetové stránky Šetrně a zdravě.

Kampaň Šetrně a zdravě i bez velkých finančních zdrojů dosáhla toho, že se velká část zaměstnanců zamyslela nad svým způsobem života. Společnost díky vhodně koncipovaným aktivitám podpořila ekologické myšlení zaměstnanců. ČSOB za tuto kampaň získala první cenu TOP Filantrop 2010 v kategorii Nejodpovědnější přístup k životnímu prostředí.


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz