CSR řešení

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. V.
Accenture Academy

ACCENTURE ACADEMY je unikátní projekt v partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, který rozvíjí, prostřednictvím vzdělávání, pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu v ČR, mladých lidí s institucionální zkušeností. 65 % mladých lidí, kteří vyrůstají v ústavní péči, má vzdělávací problémy a nemají předpoklady pro úspěch na trhu práce. 

Projekt ACCENTURE ACADEMY pomáhá mladým lidem opouštějícím dětské domovy a ústavní péči získat práci a pracovní zkušenosti. Aktuálně probíhá projekt v 7 dětských domovech, kde se podařilo získat téměř 60 brigád či krátkodobých pracovních zkušeností a 10 trvalých zaměstnání. Do budoucna je v plánu zvýšit počet mladých lidí zapojených do ACCENTURE ACADEMY.

 

 

Cíle projektu

  • rozšíření vzdělanosti a přípravy „dětí" na samostatný život po jejich opuštění dětského domova
  • zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, kdy samotným přínosem pro ně je zvýšení znalostí, rozšíření možností pracovních nabídek, získání praxe podpora vzdělání a rozvoje schopnosti mladých lidí žijících v ústavní péči

 

Průběh projektu a výsledky

V rámci projektu bylo zahájeno dobrovolnictví zaměstnanců v rámci finančního a kariérního poradenství, rozvoji komunikačních dovedností, výuky cizího jazyka a při další zájmové činnosti.

Projekt vzniká ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem (strategická spolupráce od roku 2007).

 

U projektu Accenture Academy je navázána spolupráce s občanským sdružením „Člověk hledá člověka", které je zodpovědné za realizaci projektu. Do projektu jsou zapojeni i psychologové.

 

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz