CSR řešení

T-Mobile Czech Republic a.s.
Pro svět kolem nás - zaměstnanci T-Mobile pomáhají

Společnost se ke konceptu firemní odpovědnosti přihlásila v roce 2005 a od počátku počítala se zapojením svých zaměstnanců a top managementu. V posledních letech se T-Mobile soustředil na sladění všech svých CSR projektů a jejich propojení. Během uplynulých sedm let se např. povedlo úspěšně rozjet Fond T-Mobile pro zaměstnance, díky němuž bylo mezi 204 projektů rozděleno 14 255 100 Kč.

 

Cíle projektu


  • sladění a propojení všech aktivit, do nichž se zaměstnanci zapojují
  • aktivní zapojení zaměstnance do přihlašovacího procesu projektu a zároveň i do jeho realizace stanoveno jednotící téma všech projektů, a to Zdravá planeta
  • dobrovolnictví může mít i podobu know-how
  • větší zájem zaměstnanců o neziskový sektor a komunitu, v níž se žijí a působí 
  • loajálnější a motivovanější zaměstnance, kteří oceňují, že se jejich zaměstnavatel zajímá nejen o své podnikání, ale také o dění v okolí
  • zvyšování pozitivního vnímání značky napříč komunitami.


Průběh projektu a výsledky


Šest let mohou zaměstnanci vyzvat neziskové organizace, které dobře znají a které většinou působí v místě, odkud oni sami pocházejí, aby požádaly o grant. Jedním z kritérií se stalo aktivní zapojení zaměstnance do přihlašovacího procesu projektu a zároveň do jeho samotné realizace. Současně byl kladen důraz na místo realizace projektu. Primárně byly vybrány projekty, které byly realizovány v místech, kde zaměstnanci žijí a působí. U zapojení v rámci projektu se nejedná jen o práci fyzickou - zaměstnanci přispívají i svými profesními znalostmi a zkušenostmi. Projekt „Jeden den pro váš dobrý skutek" umožňuje zaměstnancům strávit jeden den placený zaměstnavatelem pomocí potřebným nebo veřejně prospěšnou činností.

 

V období Velikonoc a Vánoc dostávají v sídle společnosti T-Mobile prostor chráněné dílny, které na jarmarcích prodávají výrobky svých klientů. V předvánočním čase na intranetu probíhá elektronická aukce, v níž se draží předměty, které vyrobili dospělí či děti s mentálním nebo tělesným handicapem z Lounska a Královéhradecka.

 

V letech 2006-2011 bylo mezi 204 projektů rozděleno 14 255 100 korun. Zaměstnanci poslali vybraným neziskovkám (Centru Paraple, Středisku náhradní rodinné péče nebo Svazu ochránců přírody) 497 319 korun a vydražili se výrobky v částce 456 460 korun.
Jarmarky chráněných dílen. V roce 2010 po zemětřesení na Haiti uspořádali zaměstnanci sbírku a vybrali 501 300 korun a stejnou částkou přispěla i firma atd.

 

Rozvoj projektu


V daleko větší míře budou využívány odborné znalosti zaměstnanců. Pro zástupce neziskovek uspořádá firma další bezplatné semináře v oblastech, které instituce nezbytně potřebují pro svůj chod (IT, právo, HR). Finanční příspěvek budou moci získat i neziskovky, které neuspějí v grantovém řízení Fondu T-Mobile pro zaměstnance.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz