porota

  • Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí dle jednotné metodiky odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny.
  • Členy poroty jsou zástupci komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
  • Všechny kvalitní strategie a projekty budou oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým certifikátem.
  • Porota má právo si k  přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.
  • U projektových cen rozřadí porota na  základě bodového hodnocení kvalitní projekty do zlatého, stříbrného a  bronzového pásma a v každé z jednotlivých kategorií vyhodnotí vítěze.
  • Hodnocení strategických kategorií je dvoukolové. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a dle bodové hodnoty rozřadí kvalitní strategie do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Ve druhém kole budou strategie zlatého pásma představeny formou osobní prezentace. 


Složení poroty TOP Odpovědná firma 2017: 

Balšínek Dalibor, vydavatel a šéfredaktor, Echo24 a Týdeník Echo 

 

Břeská Lenka, CSR Manager, GlaxoSmithKline

 

Dobišová Magdalena, Chief Officer Ethics, D&I, Skanska

Drbalová Vladimíra, zástupkyně pro mezinárodní organizace a EU, Svaz průmyslu a dopravy

Dvořáková Dana, Corporate Communication Director, KKCG

 

Dzúrová Marta, Palata - Domov pro zrakově postižené

Fronk Karel, vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj, Skanska

Hogenová Marcela, office manager, Allen & Overy

Chaloupková Michaela, členka představenstva, Skupina ČEZ

Jásek Vít, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

Kačabová Anna, Nadace O2

Kosatíková, Kristina, IBM Česká republika

Koudelková Petra, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK

Krupičková Žaneta, manažerka, Deloitte Advisory

 

Mališková Marie, O2 Czech Republic

 

Matyáštíková Monika, Plzeňský Prazdroj

Orálek Petr, šéfredaktor, Economia

Palánová Andrea, Manager, HRS, PwC Česká republika

Palčinský Juraj, jednatel, Antalis

Pešek Ondřej, katedra marketingu, FPH VŠE

Pražáková Emilie, Novartis

Prudký Ladislav, odbor podnikatelského prostředí, MPO ČR

Růžička Karel, Partner, KPMG Česká republika

Šonská Steklíková Eliška, Recruiter, GoodCall

 

Šilhánová Edita, ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí, Pivovary Staropramen


Šilhánová Hana, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Šilhánová Martina, Corporate Affairs, Nestlé

Třebický Viktor, ředitel, CI2

 

Vaníčková Anna, Specialist Corporate Social Responsibility, KPMG Česká republika

 

Vaňková Markéta, External Relations Manager, EU Packing, LEGO


Vaňoučková Petra, Nadace Kooperativa

 

Vejplacha Martin, HR manažer, Česká pojišťovna 

 

Vokáč Tomáš, výkonný ředitel, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 

 

Vystavěl Martina, Communications Specialist, Česká bankovní asociace 


Záluský Jan, vedoucí redakce speciálních projektů, Economia

Žížalová Pavla, Public Sector Advisory, PwC Česká republika

 

 

3kroky k přihlášení

1

Zaregistrujte se. Heslo vám pak umožní vyplňovat přihlášky.

  2

Vyberte si kategorii a vyplňte přihlášku. Přihlášku lze uložit on-line a vracet se k obsahu později. Lze ji též vyplnit ve wordu a finální obsah zkopírovat do on-line verze.  

  3

Finální verzi přihlášky odešlete kliknutím na tlačítko Uložení / Odeslání.

 

TOP OF 2017 podporují: