porota

  • Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí dle jednotné metodiky odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny.
  • Členy poroty jsou zástupci komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
  • Všechny kvalitní strategie a projekty budou oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým certifikátem.
  • Porota má právo si k  přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.
  • U projektových cen rozřadí porota na  základě bodového hodnocení kvalitní projekty do zlatého, stříbrného a  bronzového pásma a v každé z jednotlivých kategorií vyhodnotí vítěze.
  • Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firmaTOP Odpovědná malá firma) je dvoukolové. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a dle bodové hodnoty rozřadí kvalitní strategie do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Ve druhém kole budou strategie zlatého pásma představeny formou osobní prezentace. 

Aktuální seznam členů poroty zveřejníme v září 2018. 


3kroky k přihlášení

1

Zaregistrujte se. Heslo vám pak umožní vyplňovat přihlášky.

  2

Vyberte si kategorii a vyplňte přihlášku. Přihlášku lze uložit on-line a vracet se k obsahu později. Lze ji též vyplnit ve wordu a finální obsah zkopírovat do on-line verze.  

  3

Finální verzi přihlášky odešlete kliknutím na tlačítko Uložení / Odeslání.

 

TOP OF 2018 podporují: