příklady z praxe

Allen & Overy
Naši právníci radí potřebným rádi (a často)

Nejvíc pomůžeme tím, co nám jde nejlépe
Na konkrétní společenské potřeby odpovídá společnost Allen & Overy svojí odborností. Nabízí bezplatnou právní pomoc neziskovým organizacím a lidem v těžké životní situaci, kteří si právníka nemohou dovolit. Přínos však zaznamenávají obě strany. Pro zaměstnance je činnost pro bono nejen motivační, ale posiluje jejich odbornost, schopnost empatie a zlepšuje vztahy na pracovišti.

Česká spořitelna
Boříme bariéry uvnitř i navenek

Program „Diversitas" existuje v České spořitelně od roku 2008. Podpoře osob se zdravotním postižením se věnuje projekt „Transition - Bez bariér", jehož součástí jsou stáže pro OZP s možností následného uplatnění. Osvětu šíří Česká spořitelna nejen uvnitř firmy, v podobě školení ve vhodném přístupu ke zdravotně handicapovaným klientům a kolegům, ale i směrem ven. ČS má 256 bankomatů umožňujících obsluhu slabozrakým a nevidomým klientům, zákazníci s poruchou sluchu mohou ve 26 pobočkách využít tzv. simultánní přepis. 

 

ČEZ
Oranžový přechod

Posvítili jsme si na nebezpečné přechody
Projekt Nadace ČEZ přispívá k bezpečnosti přechodů pro chodce. Spolupracuje s obcemi a jejich obyvateli, a na vytipovaných nebezpečných přechodech instaluje osvětlení. Výchozím bodem byla celorepubliková webová anketa v roce 2013. Následně ČEZ podpořil odborně provedené osvětlení na 35 přechodech. V roce 2014 vzniknul grantový program Oranžový přechod, který zatím podpořil projekty v jedenácti obcích.

E.ON Česká republika
Pták roku 2014

Ukázka smysluplné spolupráce
E.ON Česká republika se stal generálním partnerem kampaně Pták roku 2014, za níž stojí Česká společnost ornitologická. Kromě finanční podpory se firma na projektu podílela tvorbou tiskovin, videospotu a aktivní účastí při sčítání hnízd. Výsledkem iniciativy, která propojila energetický koncern s neziskovou organizací, je také design konzoly Pařát III, který snižuje riziko poranění dravých ptáků nebo čápů. Právě čáp černý a čáp bílý byl vyhlášen Ptákem roku 2014.

EnviWeb
Ukliďme Česko 2014

Iniciativa, jejíž výsledky jsou vidět hned
Po dvou letech úspěšného fungování projektu www.ZmapujTo.cz, který shromažďuje informace o černých skládkách, vznikla myšlenka celostátní dobrovolnické úklidové akce. Ta se uskutečnila 17. května 2014 pod názvem „Ukliďme Česko 2014" na 280 místech po celé České republice. Bezmála 6 000 účastníků sesbíralo 350 tun odpadů. Dlouhodobě neřešený problém se tak podařilo zviditelnit i v médiích.

GE Money Bank
Podpora jedinečnosti každého zaměstnance

Princip rovných příležitostí se v GE Money Bank uplatňuje se při sestavování pracovních týmů i při vytváření flexibilních možností práce. Program „GE Rozmanitě", který vzniknul v roce 2012, umožňuje lidem práci z domova, na částečný úvazek a také uplatnění hendikepovaným uchazečům. Dále podporuje pracující rodiče i zapojení těch, kteří jsou na rodičovské dovolené. Zaměstnancům nabízí možnosti dalšího vzdělávání a koučink, mimo jiné s cílem vyrovnávat poměr žen a mužů na všech úrovních řízení.

GE Money Bank
Firemní dobrovolníci z řad GE Volunteers (GEV)

Pomáháme v nemocnicích i v přírodě
Dobrovolnictví je v GE Money Bank součástí týmové práce. Od roku 1999 pomáhají zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a přátelé nejrůznějším organizacím, které se věnují dětem, znevýhodněným spoluobčanům, seniorům a ochraně životního prostředí. Iniciativa vychází od samotných zaměstnanců, kteří rozhodují, kde, kdy a jakým způsobem pomohou. V minulém roce uspořádali přes 130 akcí a odpracovali přes 10 000 dobrovolnických hodin, z toho 5 188 v pracovní době.

GlaxoSmithKline
Zdravá firma aneb Zdraví zaměstnanci = základ trvalé udržitelnosti

Péče o zaměstnance přináší ovoce

Programy na podporu zdraví zavádí GlaxoSmithKline v České republice od roku 2012. Jsou určeny všem zaměstnancům a jejich součástí je trénink zachování energie a odolnosti, preventivní zdravotnický program a možnost expertního dobrovolnictví. Tento celostní přístup zohledňuje význam životního naplnění a rodinného života a umožňuje zájemcům rozvoj nejrůznějších dovedností v netradičním prostředí. Firmě se tak podařilo zvýšit výkonnost pracovníků o 10 % a snížit nemocnost o 12 %.

HEINEKEN Česká republika
Program Brewing a Better Future – priorita voda

Bez vody pivo neuvaříš
Voda je pro výrobu piva velmi důležitá. Je jednou z přísad i důležitou součástí výrobního procesu. Šetrné využívání a ochrana vody jsou pro společnost HEINEKEN významnou hodnotou a proto v roce 2010 iniciovala vznik programu „Brewing a Better Future". Priority programu pro rok 2013 si firma stanovila následovně: ochrana vodních zdrojů, snižování emisí CO2, udržitelné čerpání zdrojů a odpovědná konzumace. V rámci programu firma spolupracuje s partnery v regionálních CHKO, vzdělává zaměstnance v dané tematice a šíří osvětu i mezi svými dodavateli.

Hilton Hotels in Prague
Hilton Hotels

Pražské hotely Hilton dbají na udržitelnost svého podnikání i společenskou odpovědnost. V rámci globální strategie snižují spotřebu vody (z 10 na 6 litrů za minutu) a elektřiny, produkci odpadů a odpadních vod. Hotel se snaží co nejvíce spolupracovat s místními dodavateli, menu se proměňuje čtyřikrát ročně podle sezóny. V sociální oblasti se hotel podílí například na Projektu Šance, který podporuje mladé lidi opouštějící dětské domovy, spolupracuje s organizací Člověk v tísni či nadací Divoké Husy.

Hotel Radisson Blu Alcron
Hotel přátelský k hostům i svému okolí

Hotel Radisson Blu Alcron patří mezi hoteliérskou a restaurační špičku. Proto nezůstává pozadu ani v oblasti společenské odpovědnosti. Strategie řetězce Rezidor, jehož je součástí, zohledňuje životní prostředí (snížení spotřeby energií o 25% v průběhu pěti let, certifikát Green Key) i sociální oblast. Od roku 2012 hotel podporuje dětský domov v Krnsku, jedenkrát měsíčně pořádá pečení pro UNICEF, preferuje výrobky certifikované jako FairTrade a nezapomíná ani na zdraví a rozvoj vlastních zaměstnanců, kterým nabízí řadu benefitů.

IBM Česká republika
Diverzita jako zdroj inovací a konkurenční výhoda

IBM je otevřená všem a vytváří příležitosti pro uplatnění nejrůznějších znevýhodněných skupin. Kromě podpory a rozvoje talentu žen, příslušníků různých národností, osob s postižením a možností pro studenty pamatuje také na věkovou diverzitu a důležitost smíšených pracovních týmů. IBM zaměstnává osoby s postižením, romským studentům nabízí stáže s možností následného uplatnění, pomáhá lidem, kteří opouštějí brány věznic, vrátit se zpět do života a na pracovní trh.

Johnson & Johnson
Bridge to Employment – Most k zaměstnání

Připravujeme absolventy na práci v oboru
Tříletý projekt určený studentům středních zdravotnických škol proběhnul v České republice v letech 2011-2014 pod vedením české pobočky organizace Junior Achievement. Jeho záměrem bylo zprostředkovat budoucím zdravotníkům praktické zkušenosti z oboru, ukázat jim možnosti uplatnění a osvojit si měkké dovednosti potřebné pro výkon jejich profese. Účastníci byli vybráni na základě nezávislého přijímacího řízení a v průběhu tří let se pravidelně účastnili seminářů pořádaných ve spolupráci s odborníky z praxe.

Microsoft
Větší flexibilita, více žen a mladých lidí

V oblasti IT je rozmanitost velkou výzvou, ať už věková, genderová či kulturní. Společnost Microsoft na ni odpovídá projektem „Opening Windows", který zahájila před pěti lety s ambicí zvýšit podíl žen v nejvyšším vedení i ve firmě vůbec. Jeho součástí je program SWIM, který nabízí ženám mentoring a možnost dalšího rozvoje. Rozmanitost pracovních týmů podporuje také celofiremní strategie „Práce odkudkoli", která zaměstnancům umožňuje volbu místa, kde pracují, i větší časovou flexibilitu. Mladí absolventi mohou nabýt potřebné zkušenosti v rámci programu MACH.

Microsoft
Vzděláváme pro budoucnost

Aby tablety byly školám k užitku
Cílem iniciativy, která odstartovala v červnu 2013, je zlepšit kvalitu českého školství a kvalifikaci českých pedagogů. V pěti vybraných základních školách testuje společnost Microsoft různé scénáře zavádění tabletů do výuky. Vytváří zároveň příklady dobré praxe, které sdílí s dalšími školami. Do projektu jsou zapojeny 3 000 dětí, jeho součástí jsou kurzy, kterými zatím prošlo přes 2 000 učitelů. Projekt systematicky monitoruje Národní ústav pro vzdělávání, který na konci roku 2014 připraví detailní zprávu a doporučení.

O2 Czech Republic
Think Big School

Podpora dovedností pro 21. století
Společnost O2 Czech Republic reaguje na rychlý vývoj digitálních technologií i situace na pracovním trhu. Proto vzniknul program „Think Big School", který podněcuje středoškoláky k podnikavosti. Studenti 2. a 3. ročníků mají možnost absolvovat školení v praktických dovednostech jako projektové řízení, prezentace, týmová spolupráce a využití digitálních technologií. Získané znalosti jim mají pomoci při přechodu ze školy do pracovního života. Programem zatím prošlo 1 625 studentů z téměř stovky škol z celé ČR.

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
Spokojenost zaměstnanců – klíč ke spokojenosti klientů

Ve své strategii pamatuje Orchard Hotel na hosty, své zaměstnance i společnost. Zaměstnanci mají možnost profesního rozvoje i flexibilních forem práce, ohleduplnost k životnímu prostředí dokládá certifikát Green Key. Hotel také spolupracuje s institucemi jako školka pro děti s poruchou autistického spektra, azylový dům pro ženy nebo dětská hematologie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Při pořádání kongresových akcí nabízí hotel variantu Smart Food, která upřednostňuje lokální suroviny a zdravou a vyváženou stravu.

Plzeňský Prazdroj
Respektuj 18

Více komunikace, méně represe
Kampaň „Respektuj 18" apelovala na veřejnost, aby změnila svůj tolerantní postoj k pití alkoholu mladistvými. Podílel se na ní Plzeňský Prazdroj, Magistrát města Plzně a Centrum protidrogové prevence. Iniciativa, která vznikla v roce 2012, vyšla z výsledků celoevropského průzkumu o konzumaci alkoholu mladistvými (ESPAD). Kampaň měla oslovit a informovat veřejnost v dopravních prostředcích, na zastávkách MHD či přímo v restauracích, hospodách a prodejnách. Podle následných průzkumů se setkala s velmi příznivým ohlasem.

 

PRK Partners
Ideální spojení profesního i osobnostního rozvoje

Dlouhodobé vztahy prospívají lidem i byznysu
PRK Partners klade důraz na příležitosti k profesnímu růstu a seberealizaci. Většina partnerů firmy vzešla z původních koncipientů a advokátů, které si firma vychovala. Stejný přístup se zde uplatňuje i ke stávajícím zaměstnancům. PRK Partners nabízí možnost práce z domova a flexibilní pracovní úvazky (například těm, kdo se připravují na advokátské zkoušky nebo mají malé děti), studentům práv umožňuje získat praxi, právníkům nabízí možnost publikovat v širokém spektru médií. Nezapomíná ani na seniorní pracovníky, jejichž zkušenosti jsou přínosem pro mladé advokáty.

Provident Financial
Pobočka pomáhá

Nabízíme pomoc tam, kde to známe
Cílem dobrovolnických aktivit zaměstnanců společnosti Provident Financial je pomáhat v místě, kde působí a které znají. Pracovníci si sami vybírají, komu a jak chtějí pomoci. Doposud přispívali hlavně svým časem a manuální prací, do budoucna se plánuje i využití jejich odbornosti. Za uplynulý rok se do projektu zapojilo 308 zaměstnanců, kteří odpracovali celkem 2 025 hodin.

PwC Česká republika
Odborné dobrovolnictví – sdílením naši odbornosti pomáháme k rozvoji sociálního podnikání

Podporujeme rozjezd sociálních firem
Největší hodnotou, kterou může společnost PwC nabídnout, jsou zkušenosti a odbornost. Od roku 2012 podporuje nově vznikající sociální firmy, s důrazem na udržitelnost jejich podnikání v dlouhodobém horizontu. Podpora má formu mentoringu, letos se k ní přidal i tzv. inkubátor pro vznikající sociální firmy. Ukázkou úspěchu je firma Forewear, jíž zaměstnanci PwC radili s podnikatelským plánem, strategií, daňovými a právními otázkami. Následně se stali jejími prvními zákazníky.

PwC Česká republika
Péče o životní prostředí – řízení veškerých dopadů našeho podnikání

Závazek s potěšujícím výsledkem
Hlavní dopady firmy PwC na životní prostředí se projevují ve spotřebě papíru, produkci odpadu, emisí v důsledku služebních cest a spotřebě energií. Snižování tohoto vlivu se proto stalo součástí firemní CSR strategie, vznikl Environmentální akční plán na roky 2011-2013. Firma si vytyčila náročný cíl - do konce finančního roku 2013 snížit své emise oxidu uhličitého na zaměstnance o 25 % oproti stavu z roku 2008. Výsledek české pobočky předčil očekávání. Uhlíkovou stopu se podařilo snížit o 34 %.

Siemens
Důraz na odpovědnost a rozmanitost

Projekt zaměstnávání osob se zdravotním postižením byl ve společnosti Siemens zahájen v červnu 2012, kdy proběhla úprava příslušné legislativy. Strategie firmy v této oblasti zahrnuje flexibilní úvazky pro zaměstnance se zdravotním postižením, aktivní vyhledávání vhodných pracovníků se ZP a nákup zboží v režimu náhradního plnění. Praktickým příkladem je založení chráněné dílny v závodě SEM v Mohelnici nebo pilotní projekt v divizi GSS v Ostravě.

Skupina ČEZ
Příležitosti pro postižené i v energetice

V energetickém odvětví není zaměstnávání osob se zdravotním postižením snadné, přesto se společnost ČEZ snaží o systematická zlepšení. Změny se týkají náboru a výběru pracovníků, zahrnují evidenci vhodných pracovních míst, technická opatření umožňující uplatnění OZP a školení manažerů ohledně zaměstnávání těchto pracovníků. Proces změn zahájený v roce 2012 je zhruba v polovině, přesto se již podařilo zvýšit podíl zaměstnaných OZP, a to i v době snižování počtu zaměstnanců.

STEM/MARK
SVOBODNÝ STEM/MARK

Firma, co naslouchá svým lidem
STEM/MARK důsledně směřuje k tomu, aby se stal tzv. svobodnou firmou. V praxi to znamená, že přenáší větší podíl rozhodovacích pravomocí na zaměstnance. Nábor nových lidí musí projít schválením všech budoucích kolegů, diskutuje se o přerozdělování prémií, o zveřejnění platů všech zaměstnanců (tedy i manažerů), probíhají pravidelné debatní snídaně, jichž se účastní téměř polovina firmy. Lidé ve STEM/MARK mají možnost pracovat z domova a firma pamatuje i na jejich tělesné zdraví - například tak, že zaměstnancům hradí masérské služby v pracovní době.

UNILEVER Lamplighter
Zdravotní program pro zaměstnance Unileveru

Lepší životospráva zajišťuje lepší výkon
Podpoře zdravotního stavu zaměstnanců se věnuje program „Lamplighter", který byl v české pobočce pilotně spuštěn v roce 2012. Jeho cílem je zlepšit výživu, fyzickou kondici a celkové zdraví zaměstnanců v Unileveru. Součástí programu, do něhož se přihlásila téměř polovina pracovníků, je vyhodnocení zdravotního stavu a osobní rozvojový plán pro každého. Zaměstnanci pak mají možnost účastnit se pravidelného cvičení, workshopů, masáží a dalších aktivit.


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

TOP OF 2017 podporují: