Přehled kategorií

Svůj projekt či strategii můžete hlásit do následujících kategorií, rozdělených na:

  • strategické
  • projektové

A. Strategické kategorie

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Hlavní cena pro odpovědné velké firmy, které systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR. Do této kategorie přihlaste celkové firemní strategie. Více zde.

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA

cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Hlavní cena pro odpovědné střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Do této kategorie přihlaste celkové firemní strategie. Více zde.

 

B. Projektové kategorie

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V DIVERZITĚ

cena Charty diverzity

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí. Více zde.

V rámci této kategorie můžete přihlásit projekt do subkategorie Anti-COVID počin v diverzitě

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA POMÁHAJÍCÍ OKOLÍ

Cena za projekt, který podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu a/nebo zapojuje zaměstnance do řešení společenských problémů, zaměřuje se na aktuální témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá k jejich řešení. Více zde.

V rámci této kategorie můžete přihlásit projekt do subkategorie Anti-COVID počin v komunitě

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobé strategie zavádí opatření vedoucí ke snižování negativního dopadu činnosti firmy na životní prostředí, v rámci své strategie a jednotlivých projektů nastavuje měřitelné cíle a výsledky dokumentuje. Více zde.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V REPORTINGU

cena ING BANK

Cena pro firmu, která měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. Více zde.

3kroky k přihlášení

1

Zaregistrujte se. Heslo vám pak umožní vyplňovat přihlášky.

  2

Vyberte si kategorii a vyplňte přihlášku. Přihlášku lze uložit on-line a vracet se k obsahu později. Lze ji též vyplnit ve wordu a finální obsah zkopírovat do on-line verze.  

  3

Finální verzi přihlášky odešlete kliknutím na tlačítko Uložení / Odeslání.

 

TOP OF 2021 podporují: