TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které pomáhají snižovat negativní dopady činnosti firmy na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

Přihlásit je možné jakýkoliv projekt, jehož obsahem je snižování negativního dopadu firmy na životní prostředí, aktivity zlepšující stav životního prostředí nebo vývoj a zavedení produktu či služby, které snižují negativní dopady spotřeby na životní prostředí.

Hodnocení

Projekty přihlášených firem posoudí a vítěze stanoví porota složená ze zástupců odborníků, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Hodnocena bude zejména koncepce v kontextu udržitelného podnikání dané firmy a konkrétní přínos pro společnost a životní prostředí, místní komunitu a firmu.

Do této kategorie se přihlaste ZDE.

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry projekt/aktivita/produkt/služba přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy - nakolik je propojen s činností firmy a její celkovou strategií, se strategií CSR programů nebo s environmentální strategií.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na životní prostředí.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky realizovaných aktivit, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
  • Do jaké míry je projekt přínosný pro firmu, např. zda snižuje náklady firmy, zda zlepšuje postavení firmy na trhu, vytváří pozitivní image firmy ve vztahu k životnímu prostředí atd.
  • Do jaké míry firma do projektu zapojila své zaměstnance, případně obchodní partnery či místní komunitu a zákazníky.
  • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen či schopen existence bez další podpory.
  • Nakolik je posuzované řešení inovativní

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: