top of novinky

TOP OF Vyhlášení výsledků sedmnáctého ročníku

A je to tady! Byznys pro společnost s radostí oznamuje, že sedmnáctý ročník prestižního ocenění TOP Odpovědná firma zná své vítěze.

 

 

V Praze, 19. 11. 2020

55 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v ČR, vybíralo z více než 60 společností a 125 strategií a projektů ty, které jsou svým přístupem k tématům odpovědnosti
a udržitelnosti výjimečné.

 

Rok 2020 byl dosud nepoznanou výzvou. Proto je Byznys pro společnost jako největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice a organizátor ocenění TOP Odpovědná firma hrdý na všechny zúčastněné. Desítky nejvýznamnějších společností i letos v bezprecedentních podmínkách dokázaly, že etický přístup v managementu, respekt k potřebám společnosti, zaměstnanců, zákazníků, partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí jsou klíčovými tématy, na která je nutné se soustředit nejen v dlouhodobém horizontu -  a že třeba jednat je už nyní.

„Na jaře se s nástupem pandemie objevila obava, zda budou témata odpovědnosti a udržitelnosti pro soukromý sektor stejně aktuální a naléhavá jako dřív. Firmy primárně řešily bezpečnost zaměstnanců a pomoc nejzasaženějším skupinám obyvatel, koronavirová hrozba je přiměla přenastavit vnitřní procesy a upravit svoji činnost. Velmi záhy se však potvrdilo, že principy CSR pro ně zůstávají prioritou, leckteré z nich dokonce přiměla k akceleraci aktivit v tomto směru," říká Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost.

 

Ocenění TOP Odpovědná firma 2020 je jediný rating svého druhu v ČR. Je určený firmám všech velikostí a oboru působení, zdrojem unikátních dat pro rozvoj firemních strategií a projektů i nenahraditelnou inspirací a příkladem dobré praxe v udržitelnosti a CSR. 

Držitelé tohoto ocenění spolu s ním získali i potvrzení, že jejich strategie a projekty sledují aktuální trendy i společenské potřeby a přispívají k jejich konkurenceschopnosti.

 

Ve strategické kategorii TOP Odpovědná velká firma, kde je hodnocení sestaveno na základě bodového zisku v pěti oblastech (strategie, odpovědné HR, odpovědný přístup v dodavatelsko-odběratelském řetězci, životní prostředí a podpora komunit) se mezi lídry zařadily tyto společnosti: 

 

Vodafone Czech Republic

Skanska

Tesco Stores ČR

Pivovary Staropramen s. r. o.

Plzeňský Prazdroj 

Skupina ČEZ 

Velux Česká republika, s. r. o. 

 

Plzeňský Prazdroj zároveň získal i ocenění Trendsetter*.

 

Ve strategické kategorii TOP Odpovědná malá firma se do TOP 5 probojovaly tyto společnosti:

 

Bamboolik

e-Brána s. r. o.

Biopekárna Zemanka s. r. o.

ESPIRA Investments s. r. o.

MHA, s. r. o.

 

Bamboolik je též držitelem ocenění Trendsetter*.

 

Mezi TOP Odpovědné firmy v reportingu se letos zařadily:

 

Accenture

PWC Česká republika 

Pivovary Staropramen s. r. o. 

Lidl Česká republika 

Skupina ČEZ 

Plzeňský Prazdroj 

Letiště Praha, a. s.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 

Tři nejlepší firmy v projektové kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě jsou: 

 

IKEA Česká republika s. r. o. 

díky projektu Propojení dvou světů: Podpora náboru a integrace osob se zdravotním postižením

 

Česká pošta, s. p. díky projektu  Z externisty internistou: zaměstnávání odsouzených a lidí
s trestní minulostí 

 

Vodafone Czech Republic díky projektu Family Friendly Benefity

 

Speciální ocenění poroty získal Bamboolik za projekt Šicí dílna Bamboolik zaměstnávající matky

dětí do 4 let věku a matky samoživitelky.

 

Letos porota vzhledem k výjimečné situaci spojené s pandemií mimořádně ocenila i projekty, které aktuálně a pružně reagovaly na nově vzniklé potřeby. Ocenění v subkategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě - Anti-COVID počin tak získávají:

 

Accenture za projekt Podpora work-life balance rodičů

 

Deloitte Czech Republic za projekt Kariérní poradenství online

 

 

V kategorii TOP Odpovědná firma pomáhající okolí byly oceněny společnosti:

 

GZ Media, a. s. za projekt Kroužky Robotika je hra

 

AGC Automotive za projekt TECHNOWIZZ - AGC Automotive Czech a podpora technického vzdělávání

 

ŠKODA AUTO a. s. za projekt: Nadační fond ŠKODA AUTO - partnerství pro rozvoj regionu

 

V subkategorii TOP Odpovědná firma pomáhající okolí - Anti-COVID počin, která je vzhledem k současné situaci vyhlášena výjimečně pro rok 2020, získávají ocenění společnosti:

 

Česká televize za projekt Mimořádné vzdělávací projekty ČT

pro školáky, rodiče i pedagogy

 

Deloitte Czech Republic díky projektu Deloitte for schools

- Online vzdělávání v době koronaviru

 

Vodafone Czech Republic za projekt Mobilní aplikace Bright Sky pro odhalení domácího násilí.

 

TOP Odpovědnými firmami v životním prostředí se letos stávají:

 

Skanska za projekt Rebetong a šedá voda

 

ADLER Czech za projekt Pořízení akumulace včetně OZE - Hybridní fotovoltaický systém
s bateriemi a kogenerací

 

Tesco Stores ČR za projekt Žádné jídlo nazmar

 

 

Trendsetter* je ocenění, kdy porota z firem na předních místech ratingu vybere jednu, která zároveň nastavuje trendy pro firmy ve společnosti, je inovativní a aktivní i externě v propagaci udržitelnosti. Nemusí však být na úplně prvním místě ratingu.

 

Důležitost a naléhavost témat udržitelnosti a odpovědnosti v současné době si velmi dobře uvědomují zástupci těch společností, které se pro rok 2020 staly partnery ocenění TOP Odpovědná firma:

 

„Vodafone letos dokázal jednu zásadní věc: svou původní strategii udržitelnosti přetavil přímo do svy?ch cílů, do účelu, za jaky?m podniká. Zároveň je tento účel jasně definovany? a vymezeny? tím, co Vodafone dělá a může tím pádem ovlivnit - budování digitální společnosti, inkluze pro všechny a snižování dopadu na životní prostředí," říká Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti ve Vodafone.


„Nejpalčivějším problémem nás všech je pandemie. Jsme tady, abychom pomohli nejohroženějším skupinám a sociálně slabým," říká Karolína Kříženecká, ředitelka korporátní komunikace a CSR ING Česká republika.


„V našich produktech myslíme na fakt, že populace stárne a její očekávání se mění, asměrem k zaměstnancům se snažíme o co největší flexibilitu," uvádí Milan Medek, CSR manažer Pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.

 

„Udržitelnost zohledňujeme napříč všemi aspekty našeho podnikání, ať už jde o spolupráci s farmáři, výběr obalů, technologie v našich pivovarech nebo vztahy s našimi zákazníky," říká Ivan Tučník, manažer institucionálních vztahů a firemní odpovědnosti v Plzeňském Prazdroji.


„Naše podnikání posuzujeme v širším kontextu, vyhodnocujeme potenciální i stávající dodavatele, klademe důraz na české suroviny, díváme se dopředu a vnímáme rizika v oblasti udržitelnosti," uvádí Jana Vinklářová, ředitelka právního oddělení a vnějších záležitostí pro Česko a Slovensko, Pivovary Staropramen s. r. o.


„Považujeme za naprosto přirozené věnovat se odpovědným iniciativám, protože jsme si vědomi odpovědnosti za svět, v němž žijeme dnes a budeme žít i v budoucnu," vysvětluje Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager, Tchibo Praha spol. s r. o.


„Odpovědná firma podniká tak, aby dodržela své závazky nejen vůči svým vlastníkům, ale také vůči zaměstnancům, veřejnosti a budoucím generacím," shrnuje Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

 

12345...31Další

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz