ZOOM

Evropský den diverzity

Byznys pro společnost přináší do ČR téma diverzity ve firmách, tj. rozmanitosti jako principu, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich odlišnosti plně rozvinout svůj osobní potenciál.

Propaguje firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. 

www.diverzita.cz

 

„Koncept rovných příležitostí odkazuje na stav, ve kterém mají všichni stejné šance a tzv. startovní pozice, a to bez ohledu na pohlaví, věk, etnicitu či zdravotní stav. Tento koncept poukazuje na to, že bychom měli posuzovat především individuální vlastnosti a schopnosti člověka a nesoudit na základě stereotypních očekávání, která máme k různým skupinám lidí," uvedl ministr Dienstbier.

 

Podpisem evropské Charty Diverzity se firmy zavazují vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

 

Česko je 14 zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů.

 

„Jsme rádi, že se k Chartě hlásí nové firmy. Diverzita napomáhá k udržení konkurenceschopnosti, rozšíření výběru talentů a přináší prostor pro inovace a rozvoj. Již 83% evropských firem přiznává, že programy diverzity mají pozitivní efekt na jejich byznys." říká Pavlína Kalousová z Byznysu pro společnost.

 

 

Předchozí123456...12Další

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz