ZOOM

Better Tommorrow Plan 2025

Tak se jmenuje aktuální globální CSR strategie společnosti Sodexo na nejbližší léta. Je záměrně v souladu s cíli OSN na poli udržitelného rozvoje. Usiluje o boj s chudobou, vymýcení hladomoru, skoncování s nerovností, kdekoli to má smysl, a ochranu přírodních zdrojů naší planety. 

 

K vymýcení světového hladomoru přispívají vedle své vlastní činnosti  i prostřednictvím charitativní práce a aktivismu svých zaměstnanců. Poskytují podporu lidem ohroženým  podvýživou, přerozdělují potraviny a financují komunitní zahrady, aby v místech ohrožených hladomorem přispěli k potravinové autonomii. Dlouhodobě také podporují neziskovou organizaci Stop Hunger Worldwide, založenou před 20 lety právě zaměstnanci společnosti Sodexo.

 

Jako významný zaměstnavatel má Sodexo velký vliv i na mezinárodní diskusi i praxi v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů. A sám jde příkladem: ženy tvoří 50 % zaměstnanců firmy a současně mají více než 30% zastoupení ve vedoucích funkcích. Kromě toho ve firmě funguje  Sodexo Women's International Forum for Talent (SWIFt), který podporuje rovné zastoupení žen a mužů napříč všemi úrovněmi ve firmě.

Snižování produkce odpadů je pro Sodexo důležitým tématem už mnoho let. V roce 2011 společnost založila WasteWatch powered by LeanPath, globální program prevence vzniku potravinového odpadu, který pomáhá identifikovat příčiny vzniku odpadu a stanovuje plány k jeho snížení. Zároveň Sodexo sdílí své znalosti a spolupracuje s dalšími podniky a nevládními organizacemi, aby společně přispívali k omezování potravinového odpadu.

 

A co dál?

Plán pro lepší zítřek do roku 2025 počítá i s dalšími oblastmi působení ke zlepšení kvality života jednotlivců i komunit na celém světě. Sodexo chce do svých CSR aktivit více zapojit své zaměstnance, aby se i oni stali ambasadory ohleduplného počínání. V hledáčku má Sodexo i vyrovnanější podíl mužů a žen ve vedení firmy a inkluzivní firemní kulturu. V roli poskytovatele služeb se chce firma zasadit o větší osvětu spotřebitelů, aby si vybírali zdravější a prospěšnější produkty a ty byly obecně mnohem dostupnější. Dále bude Sodexo usilovat o další rozvoj spolupráce napříč dodavatelsko-odběratelským řetězcemsnížení vlastní uhlíkové stopy.

 

Vymýcení hladomoru, rovnoprávnost (nejen mužů a žen) i udržitelné odpadové hospodářství zůstávají i pro následujících 8 let klíčovými cíli.

 

Předchozí123456...12Další

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz