souvislosti

Sodexo představilo své aktivity v boji za udržitelnost

Sodexo dlouhodobě podporuje udržitelný přístup ke všem zdrojům a považuje za samozřejmost aktivně se připojit k iniciativě #odpovedne2030. Daniel Čapek, prezident Sodexo Česká republika vystoupil na největší konferenci o udržitelném podnikání.

 

„Abychom mohli zlepšovat kvalitu života zaměstnanců, což je naší celosvětovou vizí, potřebujeme zdravou planetu i společnost, ve které žijeme a pracujeme. Dlouhodobě podporujeme udržitelný přístup ke všem zdrojům a je pro nás samozřejmostí připojit se k iniciativě #odpovedne2030," zahájil Daniel Čapek své vystoupení v panelové diskuzi na konferenci o udržitelném podnikání UP! 2020 BPS.

 

Hlavním tématem konference bylo: Jak chytře na udržitelnost. Fórum organizovala aliance Byznys pro společnost 13. února v pražském centru CAMP. Konference přinesla debaty expertů z akademické, korporátní, neziskové, veřejnoprávní, politické i mediální sféry.

 

Sodexo za udržitelnost
Skupina Sodexo je v rámci své oblasti podnikání uznávaným globálním lídrem v udržitelnosti. Již od roku 1966 si nás naši klienti vybírají proto, že nám záleží na jídle, které připravujeme, na zdrojích, které využíváme, na lidech, které zaměstnáváme, i na zákaznících, které obsluhujeme. V rámci své mezinárodní strategie realizujeme již více než 10 let program Better Tomorrow Plan, který odráží naše základní hodnoty, filozofii a etické principy, a který udržitelné aktivity systematicky plánuje a sleduje jejich plnění. Snažíme se naše podnikání dělat správně, s respektem a hlavně udržitelně.

 

Sodexo bojuje proti hladu
Kvalita života začíná uspokojením základních lidských potřeb, a proto jsme se rozhodli celosvětově bojovat proti hladu prostřednictvím specializované neziskové iniciativy #StopHunger. Tento program vznikl na jaře 1996 ve Spojených státech a byl výrazem touhy zaměstnanců Sodexo mobilizovat veřejné mínění a změnit skutečnost, že téměř jedna miliarda lidí trpí každý den hladem a podvýživou. Už v předcházejících deseti letech se přitom Sodexo účastnilo mnohých akcí v boji proti hladu, veřejných sbírek a potravinových darů.

 

Sodexo trvale snižuje emise uhlíku
Stabilní klimatické podmínky jsou nezbytnou součástí kvalitního života. Společnost Sodexo má vynikající předpoklady k tomu, aby k řešení globálního problému s emisemi přispívala prostřednictvím svých klíčových služeb. Námi přijatá opatření zahrnují prevenci plýtvání potravinami, veganské varianty jídel, služby v oblasti hospodaření s energiemi a odpovědné zajišťování zdrojů. Prostřednictvím našeho partnerství se Světovým fondem pro ochranu volné přírody (World Wildlife Fund, WWF) jsme vytvořili novou metodiku pro výpočet množství uhlíku spojeného s našimi provozními činnostmi a dodavatelským řetězcem. Díky této informaci jsme si mohli stanovit cíl v podobě snížení emisí uhlíku z našich provozů a dodavatelského řetězce o 34 % v období od roku 2011 do roku 2025.

 

Sodexo podporuje inkluzivní kulturu a růst
Jedinečné dosavadní zkušenosti, znalosti a schopnosti každého jednotlivce jsou základem naší energické pracovní síly a věrným odrazem zákazníků, které obsluhujeme. Nabízením vzdělávacích příležitostí všem svým zaměstnancům vytváříme kvalifikovanější pracovní sílu pro místní ekonomiku. Naši zaměstnanci získávají přenositelné dovednosti a kvalifikaci, stejně jako širší profesní perspektivu, díky níž mohou plánovat svou budoucnost.

 

Sodexo zlepšuje životy nejen svým zaměstnancům
Ve společensko-odpovědních aktivitách nezaostává společnost Sodexo ani v rámci České republiky. Populace v České republice stárne, demografická křivka je neúprosná. Cílem péče o seniory je udržet jejich soběstačnost a dosáhnou maximální míry individuální kvality života. Protože je péče o seniory dlouhodobý proces a málokterý subjekt do něj investuje, rozhodla se společnost Sodexo do této oblasti vložit nejen finanční prostředky, ale vytvořit i dobrovolnický program pro své zaměstnance.

 

"Plníme přání seniorům" je iniciativa společnosti Sodexo, která se snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních. A za své aktivity jsme získali také řadu ocenění. V červnu 2010 bylo Sodexo oceněno za celkový přístup ke společenské odpovědnosti a získalo 1. místo v soutěži CSR AWARD 2010 aneb cenu za společenskou odpovědnost firem. Speciálně byly vyzdvihnuty dobrovolnické dny a finanční sbírky organizované pro pomoc seniorům. Francouzsko-české obchodní komory pak následně ocenila Sodexo jako „Společnost roku", za angažovanost v sociální sféře a originalitu programu Plníme přání Seniorům.

 

souvislosti
12345...12Další

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz