souvislosti

Top Employer ČR 2020: Philip Morris ČR

 

Již pošesté za sebou byla společnosti Philip Morris ČR a.s. udělena certifikace Top Employer v České republice. Tuto prestižní mezinárodní certifikaci obdržela od Top Employers Institute. Je udělována pouze firmám, které splní přísné podmínky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým auditem.

 

Jsme nesmírně hrdí, že naše společnost Philip Morris ČR byla již po šesté v řadě oceněna jako Top Employer v České republice. Je to pro nás nejen ocenění, ale i závazek nadále nabízet ve všech směrech vynikající podmínky pro naše zaměstnance. Snažíme se o to jak při získávání nových kolegů a jejich začleňování do naší firemní kultury, tak při podpoře rozvoje talentů a budování naší firemní kultury založené na inkluzi a diverzitě. Je to fantastický úspěch, který ukazuje, jak důležití jsou pro nás spokojení zaměstnanci v době, kdy naše firma prochází transformací, které vede k budoucnosti bez kouře," řekl Dimitrios Karampis, HR ředitel společnosti Philip Morris ČR a.s.

 

Certifikát mohou získat pouze společnosti, které splní přísná kritéria stanovená Top Employers Institute pro oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů a projdou nezávislým mezinárodním auditem. Certifikát je tak skutečným obrazem firemní kultury v oblasti péče o zaměstnance.

 

Mezi oblasti, které jsou hodnoceny, patří: řízení talentů, nábor talentů, plánování pracovních sil, přijímání a adaptace nových zaměstnanců, péče o zaměstnance (školení, rozvoj), řízení výkonu, rozvoj vůdčích schopností, řízení kariéry a nástupnictví, odměňování a zaměstnanecké výhody a kultura pracovního prostředí.

 

„Abychom splnili své cíle, chceme pokračovat v získávání nových talentů a posilovat naše postavení konkurenceschopného a vyhledávaného zaměstnavatele. Na pracovním trhu v ČR máme významné místo a například ve Středočeském kraji, kde máme náš výrobní závod v Kutné Hoře, patříme k největším zaměstnavatelům," uvádí Dimitrios Karampis, HR ředitel společnost Philip Morris ČR a.s.

 

Vedle šesti certifikací v řadě jako top zaměstnavatel v ČR získala společnost Philip Morris ČR a.s. jako úplně první firma v České republice prestižní certifikaci tzv. platové rovnosti EQUAL-SALARY. Certifikaci uděluje švýcarská Nadace EQUAL-SALARY ve spolupráci s Ženevskou univerzitou a poradenskou společností PwC jako nezávislé potvrzení rovného odměňování mužů a žen na stejných pracovních pozicích. Certifikát má platnost 3 roky, během nichž musí certifikované společnosti předložit dvě monitorovací zprávy.

 

„Pevnou součástí našich firemních zásad je, že na pracovišti neakceptujeme jakoukoli diskriminaci. Pokud jde o oblast odměňování, víme, že je to něco, co se obtížně dokazuje. Rozhodli jsme se proto pro nezávislé a objektivní posouzení, abychom zjistili, zda to, v co věříme, skutečně děláme. Zároveň chceme být považováni za skvělé místo k práci pro své stávající i budoucí zaměstnance bez ohledu na pohlaví, " řekl Dimitrios Karampis, HR ředitel společnost Philip Morris ČR a.s.

 

 

souvislosti
12345...12Další

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz