souvislosti

Společenská odpovědnost firem a EU

Koncem roku 2011 zveřejnila Evropská komise sdělení o Obnovené strategii v oblasti společenské odpovědnosti firem 2011-2014 (dále jen CSR).

Cílem strategie bylo podnítit členské státy, aby vytvářely a koordinovaly své vlastní strategie CSR. Podle Komise jsou nositeli CSR podniky a nezpochybňuje její dobrovolný charakter. Komise nicméně přišla se širší definicí, která hovoří o přímé odpovědnosti podniků/ firem vůči společnosti a navrhuje doplnit dobrovolný přístup regulatorními opatřeními. Posunula tím definici CSR od odpovědného podnikání k odpovědnosti firem za jejich dopad na život společnosti.

 

Nová strategie Komise je charakterizována snahou slaďovat pojetí tématu společenské odpovědnosti firem a vytvářet sdílené standardy pro jeho působení. Například v oblasti transparentnosti včetně povinného reportingu či souladu s mezinárodními standardy.

 

Evropská komise nyní dokončuje revidovanou strategii CSR pro roky 2015-2020, jejíž součástí je také podpora transparentnosti, reportingu a otevřeného dialogu se zainteresovanými stranami ze strany zaměstnavatelů.

 

Důvody, proč se odpovědné podnikání stalo klíčovou součástí obchodních strategií mnoha společností :

  • Firmy si jsou vědomy, že odpovědné podnikání má pozitivní dopad na jejich působení.
  • Další a další společnosti postupně začínají pracovat podle principů odpovědného podnikání proto, aby získaly konkurenční výhodu.
  • Uvědomují si výhody odpovědného podnikání, když čelí konkrétním společenským, environmentálním a ekonomickým výzvám.
  • Čím dál více si uvědomují, že společensky odpovědné podnikání je užitečné i zapojením stakeholderů při definování a provádění podnikatelské činnosti. Tím dochází k většímu zainteresování stakeholderů na úspěchu firmy.

Podle průzkumu McKinsey and Company v současnosti více než 90 % ředitelů při tvorbě podnikových strategií zohledňuje sociální a environmentální témata v mnohem větší míře než před pěti lety a dvě třetiny generálních ředitelů firem, podle průzkumu platformy Byznys pro společnost, vidí úzkou spojitost mezi výkonností firmy a jejich společenskou odpovědností.

 

Tlak všech výše uvedených vlivů se projevuje v České republice pozitivně - ve stále kvalitnějším a promyšlenějším podnikatelském přístupu k CSR.

 

Autor článku: Pavlína Kalousová

 

Předchozí1...45678...12Další

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz