Ptáme se firem

Adriana Dergam, Vodafone

„Příklady táhnou. Jestli chceme měnit podnikatelské prostředí k lepšímu, zvyšovat u firem povědomí, že jsou mnohem víc než jen hybateli naší ekonomiky, musíme vyzdvihovat pozitivní příklady. A to ocenění TOP Odpovědná firma dělá už léta."

 

Odpovídá: Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu

 

  • Proč opakovaně podporujete ocenění TOP Odpovědná firma?

Příklady táhnou. Jestli chceme měnit podnikatelské prostředí k lepšímu, zvyšovat u firem povědomí, že jsou mnohem víc než jen hybateli naší ekonomiky, musíme vyzdvihovat pozitivní příklady. A to ocenění TOP Odpovědná firma dělá už léta. Vítězové svými osudy a aktivitami inspirují ostatní a dokazují, že když se chce, tak to jde. Tak se z ojedinělých případů díky ocenění stala síť, která, doufejme, přeroste v ekosystém, kde být odpovědnou firmou je prostě normální.

 

 

  • Co je podle vás odpovědné a udržitelné podnikání a jaká je v této oblasti podle vás situace v ČR?

Odpovědné a udržitelné podnikání zahrnuje dlouhodobou strategickou změnu ve všech aspektech podnikání tak, aby fungování firmy mělo co nejpozitivnější dopad na společnost a životní prostředí, a přitom stále vydělávalo. Vidíme to jako propojení ekonomických výsledků, environmentální uvědomělosti a sociální odpovědnosti, které je ale chápáno jako součást DNA podniku, ne jako něco navíc, co dostává podporu vedení jen v době blahobytu. Situace v ČR se v posledních letech zlepšuje - nicméně stále chybí větší připojení regionů, silnější povědomí společnosti a spotřebitelů nebo kvalitní a standardizované vzdělávání manažerů udržitelnosti. Věříme, že i těchto změn v Česku postupně dosáhneme.

 

 

  • Jak se u vás konkrétně projevují principy odpovědného a udržitelného podnikání?

Nabízíme dvě varianty:
1) Jako první český operátor jsme už v roce 2011 spustili stoprocentně zelenou síť. Ta je ze strany Vodafonu napájena jen elektřinou z obnovitelných zdrojů. Nicméně v některých lokalitách je Vodafone v pronájmu a tam výběr zdroje elektřiny nelze ovlivnit. Než se nám podaří změnit přístup i těchto dodavatelů a partnerů, vykompenzovali jsme jejich emise výsadbou půl milionu stromů na českém území.

 

2) Už od roku 2015 implementujeme ve Vodafonu naši dlouhodobou strategii udržitelného podnikání, která si do roku 2025 vytyčila několik klíčových cílů. Ty překlápíme do konkrétní, měřitelné a lokalizované podoby, kterou pravidelně vyhodnocujeme a transparentně komunikujeme dovnitř a vně firmy. Cíle strategie se musí shodovat s cíli firmy a zaměstnanců, což se někdy daří rychleji, než samotná změna povědomí o tom, že odpovědnou a udržitelnou firmu tvoří každý z nás.

 

 

Ptáme se firem
12345

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz