#odpovednecesko

Mladé Česko

Expertní panel Mladé Česko 21. června 2018 uspořádala aliance Byznys pro společnost v cyklu Odpovědné Česko.

Panelisté a panelistky hovořili o názorech a postojích mladých lidí v České republice k tématům souvisejícím s udržitelným podnikáním a odpovědností a tím, jak se odrážejí na pracovním trhu, ve vzdělávání, životě a hodnotách společnosti.

Společně hledali odpovědi na to, jaký vliv má nebo může mít mladá generace na ostatní věkové skupiny a jejich názory a očekávání.

 

Partnerem a iniciátorem tematického zaměření panelu byla společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která se podpoře mladých dlouhodobě věnuje a prostřednictvím dalších diskusí a sdílení by ráda téma posouvala a přispěla ke zlepšení postavení zejména sociálně znevýhodněných mladých lidí na trhu práce a ve společnosti.

 

Do příprav setkání se aktivně zapojila také organizace Dofe, The Duke of Edinburgh's International Award, a prostřednictvím studie rovněž společnost ManpowerGroup.

 

Expertního panelu se zúčastnili Petr Jonák, Illyria Brejchová, Tereza Dočkalová, Radka Horáková, Ladislav Jelen, Jan Lukačevič, Tomáš Poucha, Miloš Říha, Josef Trnka, Tomáš Vavrečka, Tomáš VokáčLenka Vokáčová.

 

1234

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz