očima studentů

Starbucks celosvětově provozuje přes více než 23 tisíc kaváren, z čehož 26 je v České republice. Za výběrem kávy je přitom mnohem víc, než si mnozí zákazníci myslí. Pojďme se podívat, jak se společnost Starbucks staví k ochraně životního prostředí.

 

Vše začíná u výběru a sběru kávových zrn, čajových lístků a kakaových bobů. Cílem společnosti Starbucks je, aby při pěstování kávy byly dodržovány nejvyšší standarty kvality i normy ochrany životního prostředí a aby byly při obchodování s ní ctěny nezbytné etické zásady. S pomocí organizace Conservation International byl vytvořen kodex etického získávání surovin, který pomáhá při nakupování kávy, jež je vypěstována způsoby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a při jejímž prodeji jsou dodržovány všechny etické normy. Sociální odpovědnost z tohoto kodexu zaručuje bezpečnost, spravedlnost a humánnost pracovních podmínek. Vztahuje se na ochranu práv zaměstnanců, zajišťování adekvátních životních podmínek, nahlašování dětské nebo nucené práce.

 

Starbucks patří mezi společnosti, které jsou závislé na zemědělských produktech a záleží jim na ochraně životního prostředí. Jednou z možností, jak tento postoj demonstrovat, je recyklace. Cílem společnosti Starbucks je zavést recyklační systém ve všech kavárnách a servírovat 25 % nápojů v opětovně použitelných šálcích. Ve skutečnosti se v mnoha kavárnách recykluje alespoň jeden typ odpadu, pokud je zde k dispozici systém komerční recyklace, který je závislý na poloze kavárny. Snížení dopadu šálků na životní prostředí závisí také na zákaznících, kteří se v mnoha případech také snaží zapojit na zlepšení životního prostředí. Zajímavostí je program spouštěný již od roku 1995 Grounds for Your Children, v rámci kterého jsou zákazníkům bezplatně nabízené balíčky obsahující 2,27 kg kávové sedliny k obohacení půdy na jejich zahradě.

 

Největší vliv na klima země má celková spotřeba energie. Proto je tak důležitá i její úspora a zároveň jde také o největší příležitost k provedení výrazných vylepšení. Cílem společnosti Starbucks je snížit spotřebu energie v nových kavárnách o 25 % a také ve všech kavárnách, které společnost vlastní, získávat energii z obnovitelných zdrojů. Nejčastěji se jedná o kavárny v USA a Kanadě.

 

Příprava kávy, čajů nebo horkých čokolád se neobejde bez vody, která je také nutná na vedlejší činnosti kavárny, jako například mytí nádobí. Společnost proto přichází s novými technologiemi, které jsou alternativou k tradičnímu systému mytí nádobí s pomocí nepřetržitého proudu vody. Jedná se o mechanické myčky využívající vysokotlaková rozprašovací ramena. Úspora vody je díky této technologii značná.


Autorka článku: Eliška Chadrabová, studentka VŠEM 

očima studentů
12

Projekt podporují: