očima studentů

Recyklace je jen základ

Geosan Group a.s. je jednou z největších firem na českém stavebním trhu. Rozsah jejích činností je velmi široký. Zabývá se realizací inženýrských sítí, dopravních a vodních staveb, developerských projektů pro bydlení, kancelářských budov a výrobních hal. Na téma ohleduplnosti firmy k životnímu prostředí jsem si povídala se zástupcem firmy Ing. Michalem Trhlíkem.

Při takové velikosti i významu pro český stavební trh musí firma dbát na kontrolu kvality ve všech svých činnostech a jednat ohleduplně při nakládání s životním prostředím. Vzhledem k spektru činností dotýkajících se životního prostředí, by to mělo být prioritou. A že tomu tak skutečně je, potvrzuje Ing. Michal Trhlík, zástupce Geosan Group:

 

„Ochrana životního prostředí je tím nejvíce respektovaným pojmem v naší společnosti. Všichni zaměstnanci jsou k ní vedeni a zároveň je i vynucována množstvím vnitropodnikových směrnic a auditů".

 

Pro konkrétní příklady nejde Michal Trhlík daleko a popisuje, jak to chodí na stavbě, kterou má na starost: „Na stavbě používáme pouze a jedině recyklované papíry, čili takové, jejichž výroba znamená pro životní prostředí minimální zátěž. Jak v kancelářích, tak v prostorech stavby jsou nádoby na tříděný odpad. Jejich správné používání je našimi pracovníky kontrolováno. Všechny spotřebiče jsou podrobovány pravidelné revizi tak, aby vždy ty s nevyhovující účinností byly vyřazeny. Co se týče materiálů užívaných k výstavbě, mají u nás vždy při srovnatelné ceně přednost ty šetrnější k životnímu prostředí. V rámci našeho projektu jsme byli jedni z prvních, kteří pro výstavbu všech nosných stěn využili vláknobetonu s kamenivem z recyklátů a s vlákny, která byla nastříhána z recyklovaných PET lahví. Na tomto projektu jsme dokonce vybudovali krásné zázemí pro vzácný druh chráněných ještěrek, v podobě čtyř dvacetimetrových zídek z lomového kamene. Tady v tom případě už se však jednalo o nařízení příslušného orgánu životního prostředí", dodává s úsměvem Ing. Trhlík.

 

Nedávno proběhl na stavbě zmíněný audit zaměřený na dodržování firemních zásad týkajících se životního prostředí. „V našem případě to dopadlo dobře a nebyla nalezena žádná pochybení, ale už jsem byl svědkem toho, kdy byly za více či méně závažnější pochybení pracovníci na místě sankcionováni, či dokonce zbaveni svého místa." 

 

A já si jdu dle vzoru firmy Geosan Group nakoupit recyklovaný papír, abych od této chvíle už tiskla jen na něj :-) 

 

Autorka článku: Kristin Nguyenová, studentka VŠEM

 

12

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz