CSR řešení

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group
Zaměstnanci pro lepší život

Aktivita zahrnuje projekty Den pro lepší život (DPLŽ) a Strom pro lepší život (SPLŽ). Prvním je celoroční firemní dobrovolnictví a druhým je vánoční projekt, kdy nakupují zaměstnanci ze svých prostředků dárky pro klienty vybraných neziskových organizací. V loňském roce se projektů zúčastnilo 538 dobrovolníků.

 

Cíle projektu


 

  • vytvořit pro zázemí pro zaměstnance pro přímý kontakt s NNO, které pracují s nějakými klienty (hendikepovaní, senioři, sociálně vyloučení). 
  • vytvoření komunitních vazeb 
  • DPLŽ je zaměřen na prvotní kontakt s NNO
  • SPLŽ je reakcí na žádosti zaměstnanců o možnost osobně se více angažovat v pomoci 
  • zlepšovat obraz pojišťovnictví a tím i firmy

 

Průběh projektu a výsledky


V rámci projektu DPLŽ mohou zaměstnanci věnovat jeden pracovní den práci v NNO, přičemž nejsou stanoveny konkrétní dny. Navíc jsou čtyři dny v roce plánovány jako hromadné dobrovolnické dny, kdy je v určitých regionech navýšena nabídka akcí. Těmto dnům je věnována i vyšší pozornost nejvyššího managementu a jsou více komunikovány v rámci interní i externí komunikace. Zaměstnanci se registrují prostřednictvím webového portálu zapojimse.cz.

 

V rámci projektu SPLŽ jsou osloveny všechny NNO, ve kterých společnost pomáhá v rámci předchozího projektu. Každá organizace může mít do sedmi přání, pojišťovna poté nakoupí patnáct vánočních stromků s přáními, které rozmístí do svých poboček v jednotlivých regionech. Zaměstnanci poté z vlastních peněz nakoupí, zabalí a dopraví dárek do NNO. Každý stromek má navíc svého patrona, který dohlíží na seznam utržených přání a pomoc při koordinaci.

 

V rámci DPLŽ ušetří NNO finanční prostředky a pracovní sílu na manuální práce. Navíc získají přímý kontakt s lidmi v regionu a ve třetině případů byla navázána také dlouholetá spolupráce . V rámci SPLŽ bylo splněno 419 přání ze 471 a pomohlo se 74 NNO. Zaměstnanci nakoupili dárky v přesahující hodnotu 400 tisíc korun.

 

Rozvoj projektu


Inovace obou projektů si klade za cíl vytvořit hlubší vazbu mezi zaměstnanci a NNO. Projekty by se měly vyvíjet tak, aby se zaměstnanci začali více zajímat o potřeby NNO a pomohli jim více v záležitostech vyžadujících větší odbornou pomoc nebo ve zlepšování péče o klienty. Velká pozornost má být zároveň věnována i rozvoji tzv. „soft skills" zaměstnanců.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz