CSR řešení

Hotel Adria Praha
Adria jako odpovědná malá firma

Hotel Adria je dobrým příkladem, že společenská odpovědnost se může úspěšně rozvíjet i v malých firmách. Základem strategie hotelu je stabilní a podobně smýšlející skupina zaměstnanců, přičemž samozřejmostí je i zapojení a celková filozofie vedení. V roce 2008 obdržel hotel ekoznačku Evropské Unie „Květina", která zastřešuje velkou škálu aktivit v oblasti životního prostředí a společenské odpovědnosti.

 

Ze CSR projektů zaujme svou originalitou možnost zapojení hotelových hostů. Například na snídaních mají hosté možnost použít osobní hrníček se svými vlastními iniciály, přičemž tyto jsou malované členy občanského sdružení DUHA, jehož posláním je zajišťovat potřebnou pomoc pro dospělé lidi s mentálním postižením. Vytvořena byla také jakási „běhací mapka" pro hosty, kterou vytvořili a otestovali sami zaměstnanci. Ekologie je na pořadu dne i podporou alternativních cest do práce nebo výsadbou stromků.

 

Hotelu se podařilo snížit spotřebu energie o šestnáct procent, plynu o dvanáct procent a vody o čtyři procenta. Tříděním odpadu spolu s dalšími kroky týkajícími se snahy o minimalizaci jeho vzniku se podařilo snížit jeho množství až o dvacet procent.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz