CSR řešení

Vodafone Czech Republic a.s.
Udržitelný Vodafone

Vodafone má zpracovanou a schválenu CSR strategii, která vychází z firemních hodnot, kdy se systematicky rozvíjí a pravidelně vyhodnocuje naplňování stanovených cílů. Aktivně jsou zapojeni také zástupci top managementu a cíle jsou nastavovány a realizovány na základě vyhodnocení potřeb stakeholderů. CSR výroční zprávy jsou verifikovány třetí stranou.


Workplace


Firma má komplexní strategii odpovědného přístupu vůči zaměstnancům, která je postavena na rovných příležitostech bez ohledu na věk, pohlaví nebo barvu pleti. Program je cíleně nastavován na základě aktuálních potřeb zaměstnanců i firmy. Home office neboli práce z domova je běžným standardem firmy pro většinu zaměstnanců a je velmi využíván.

 

Marketplace


Součástí každého partnerství s dodavateli je veřejně přístupný Kodex etického nákupu. Je také nastaven systém prevence neetického chování a korupce, tzv. „Whistle Blowing" mechanismus. Všechny oblasti firma monitoruje, hodnotí jejich funkčnost a dále rozvíjí.

 

Environment


Cílem je snížení emisí CO2 o padesát procent do roku 2020 a poskytovat zelené produkty a služby pro zákazníky. Vlajkovou lodí je tzv. První zelená sít, kdy sedmdesát procent spotřeby elektrické energie sítě je kryto z obnovitelných zdrojů a za zbytek se každoročně vysází dvacet tisíc stromů. Vodafone také vede své zákazníky k recyklací starých mobilů a k přechodu z papírové na elektronickou fakturu apod.

 

Community


Vodafone se prostřednictvím své nadace snaží zaměstnance vzdělávat a zároveň zapojovat do praktického dárcovství a dobrovolnictví. Dalším vývojovým stadiem podpory je nejen aktivní zapojení zaměstnanců, ale i jejich samostatná realizace dobročinných projektů s aktivní systematickou podporou firmy. Vodafone ve spolupráci s BESIP a neziskovými organizacemi stáhnul všechny své reklamy od dálnic a rychlostních silnic mimo města.

 

1323790816_1316086970_vfcz_krev-ppt.pptPřiloľený soubor

Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz