CSR řešení

KPMG Česká republika, s.r.o.
PET man odchází - TAP woman přichází

Projekt znamená přechod z pití balené vody na kohoutkovou ve všech kancelářích KPMG. Projekt byl přednesen a odsouhlasen vedením firmy, které bylo poté do procesu zapojeno spolu s dalšími odděleními.

 

Cíle projektu

  • snížení negativního dopadu na životní prostředí prostřednictvím odbourání vysoké spotřeby plastových lahví
  • nabídnout ekologičtější pracovní prostředí
  • informovat zaměstnance o nadbytečných spotřebách plastu a celkově o plastu jako odpadu
  • pozitivně komunikovat všem našim zaměstnancům rozhodnutí o zrušení nákupu balené vody v plastových lahvích a zahájení pití vody kohoutkové, aby zaměstnanci získali správný přístup již v počátcích změny, pochopili její důvody změnu přijali. 
  • úspěšně završit projekt pomocí efektivní komunikační kampaně

Průběh projektu a výsledky


Přínos pro pozitivní přijetí změny u zaměstnanců měla komunikační kampaň, která změnu doprovázela. Výhody kohoutkové vody a všechna věcná fakta jsme prezentovali humornou formou, která výrazně zvýšila pozornost zaměstnanců a ve výsledku i pozitivní přijetí ohlášené změny. Záměrem bylo zdůraznit ekologický a zdravotní aspekt této změny a vyzdvihnout odpovědný přístup k životnímu prostředí. Všechny firemní kuchyňky byly v průběhu kampaně vybaveny dostatečným množstvím velkých sklenic. V zasedacích místnostech se nabízí obchodním partnerům voda v karafách ochucena čerstvým citronem. Po ukončení kampaně zmizela ze všech kanceláří balená voda. Zrušením nákupu balené vody ročně firma ušetří přes 1,4 milionu korun, které jsou z velké části věnovány na nové projekty v oblasti CSR.

 

Rozvoj projektu


Změnou byl projekt ukončen. Vedení společnosti je po tomto projektu více nakloněné i větším změnám.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz