CSR řešení

PwC, s.r.o.
Environmentální akční plán

Mezi hlavní dopady společnosti na životní prostředí patří spotřeba papíru, produkce odpadu, emise v důsledku služebních cest a spotřeba energií. Byl vytvořen tříletý „Environmentální akční plán", který poskytuje rámec pro řízení našeho dopadu na životní prostředí v letech 2011 až 2013.

 

Cíle projektu

  • snížení produkce skleníkových plynů na jednoho zaměstnance o 25 %
  • snižování produkce odpadu
  • zvyšování povědomí o vybraných oblastech životního prostředí mezi zaměstnanci a ve společnostech, ve kterých působíme.


Průběh projektu a výsledky


Například v rámci měření a snižování emisí CO2 byl vytvořen program pro řízení emisí, přičemž spotřeba a tvorba emisí je měřena v oblastech, které souvisí s předmětem podnikání a je tak možnost je ovlivnit: spotřeba energie, zemního plynu, vody, papíru, odpadů a cestování zaměstnanců (letadla, vlaky, auta). Vstupní data jsou získávány od našich dodavatelů a z interních systémů.

 

Byly instalovány nové videokonferenční zařízení ve všech českých kancelářích PwC, začal se využívat recyklovaný papír a pražská kancelář se v roce 2013 přestěhuje do nových ekologičtějších prostor. Každý rok na jaře v týdnu předcházejícímu Světovému dni životního prostředí je pořádán tzv. Zelený týden, během kterého firma propaguje a podporuje ekologické chování na pracovišti i mimo něj. V tomto týdnu probíhají různé aktivity a soutěže, ve kterých zaměstnanci sdílí své náměty pro nová ekologická opatření. V průběhu roku 2010 se podařilo snížit celkové emise o 5 %.


Rozvoj projektu


Další zapojování zaměstnanců, revize interních procesů a přípravy na stěhování do nové ekologické budovy.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz