CSR řešení

Vodafone Czech Republic, a.s.
První zelená síť

Projekt v oblasti snižování emisí CO2, kdy od roku 2011 je celých 70 % energie pro síť napájeno z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, slunce, biomasa) a za zbytek, tam kde se nedokáže ovlivnit původ energie se sází ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR stromky (ročně 20 000 kusů).

 

Cíle projektu

 

  • demonstrace důležité role v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky v ČR
  • odlišit se na trhu mobilních operátorů a dát zákazníkům přidanou hodnotu
  • přispění k naplnění veřejného závazku firmy snížit emise CO2 o 50 % do roku 2020

 

Průběh projektu a výsledky


U 70 % spotřeby sítě umí firma přímo ovlivnit dodavatele a tedy i zdroj energie. Bylo dohodnuto, že v tomto objemu se bude dodávat energie pouze z obnovitelných zdrojů. U zbývajících 30 % spotřeby sítě nelze původ energie ovlivnit. Bylo dohodnuto schéma výsadby 200 000 stromů jako kompenzace a poté 20 000 stromů každý rok.

 

Rozvoj projektu


Jsou plánovány další relevantní formy zapojení v akcích, které jsou environmentálně přátelské (festivaly, filmy, služby apod.).

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz