CSR řešení

Globus ČR, k.s.
Auta bez bariér /Cesty k lidem

Společnost Globus se rozhodla u příležitosti 15 let svého působení v ČR získat prostředky na 15 speciálně upravených velkoprostorových vozů pro přepravu handicapovaných. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s Kontem BARIÉRY a na společný projekt Auta bez bariér. Prostředky na projekt Cesty k lidem jsou získávány tím, že Globus z vybraných produktů, které zákazníci nakoupí, odvádí vždy předem stanovenou částku na tento projekt. Výrobky jsou označeny logem Cesty k lidem a výše příspěvku se liší podle konkrétního druhu zakoupeného zboží.

 

Cíle projektu


  • dále rozvinout dosavadní spolupráci s Kontem BARIÉRY 
  • získat finanční prostředky na 15 speciálních vozů Fiat Ducato pro přepravu klientů patnácti neziskových organizací, které vybralo Konto BARIÉRY ve spolupráci Globusem
  • zapojit do této aktivity jak zákazníky tak dodavatele 
  • zvýšit povědomí o situaci handicapovaných lidí odkázaných na vozík a přepravu autem,. 
  • profilovat Globus jako firmu, která tuto oblast systematicky a dlouhodobě pomáhá řešit


Průběh projektu a výsledky


Projekt byl spuštěn 15. července 2011 a trval do konce října. Na závěr projektu proběhl gala večer s koncertem patronky projektu Lucie Bílé za účasti obdarovaných organizací a partnerů ze strany dodavatelů Globusu. Cílem bylo získat prostředky ve výši 10 400 000 korun, tedy na patnáct vozů Fiat Ducato.


Rozvoj projektu


Přestože projekt Cesty k lidem byl koncipován jako jednorázový, Globus bude schopen využít zkušenosti z něj v další spolupráci s Kontem BARIÉRY při zvyšování mobility handicapovaných.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz