CSR řešení

Telefónica Czech Republic, a.s.
Zaměstnanci O2 pomáhají

Společnost dlouhodobě investuje do komunity zejména prostřednictvím své firemní Nadace O2. Jedním z klíčových pilířů společenské je snaha motivovat zaměstnance k dobrovolnické činnosti a také k pravidelným finančním příspěvkům na veřejně prospěšné projekty. Zaměstnanci mohou čerpat jeden pracovní den na dobrovolnickou práci, od roku 2011 mohou navíc mentoři programu Think Big (hlavní sociální program Nadace O2) čerpat až 2 dny pro svou mentorskou činnost. Telefonica zajistila již v roce 2008, aby zaměstnanci mohli jednoduchým způsobem přispívat prostřednictvím speciálně vytvořeného interního online systému, kdy je jim příslušná částka, kterou si zaměstnanec zvolí jako příspěvek na konkrétní účel, následně stržena ze mzdy.

 

Cíle projektu


  • budovat pevnější vazby mezi firmou a zaměstnanci 
  • posilovat loajalitu zaměstnanců a zejména přinášet do veřejného života nové dobrovolníky z řad zaměstnanců

Průběh projektu a výsledky


Dobrovolnický program se skládá ze tří zásadních částí. První tvoří hlavní sociální program Nadace O2 - Think Big, který Nadace zahájila v roce 2011. V rámci tohoto programu mohou zaměstnanci pomáhat dvojím způsobem: 1. stát se členy regionálních komisí a spolu s odborníky vyhodnocovat přihlášené projekty mladých lidí a tak spolurozhodovat o tom, které projekty Nadace O2 podpoří. Projekty vyhodnocují ve svém volném čase, následně mají vyčleněn jeden pracovní den na účast na jednání komise. 2. další zaměstnanci se mohou následně stát mentory a  mladým lidem, jejichž projekty byly vybrány k podpoře, pomáhat s realizací jejich projektů. Druhou část dobrovolnického programu tvoří široká škála dobrovolnických akcí v neziskových organizacích, kterou Nadace O2 organizuje v průběhu roku. Největší akcí je Mezinárodní den dobrovolnictví skupiny Telefónica, který se koná každoročně v říjnu ve všech zemích,kde Telefonica působí.V tento den mají všichni zaměstnanci možnost jít pomáhat do neziskových organizací. Třetí část programu tvoří finanční sbírky pro neziskové partnery, i reakce na konkrétní humanitární katastrofy

 

V prvním roce programu Think Big bylo vyškoleno 87 mentorů. Dalších 19 zaměstnanců se stalo členy regionálních komisí a vyhodnotili první kolo programu, ve kterém bylo podpořeno 100 projektů mladých lidí z celé ČR. V roce 2010 darovalo celkem 2 371 zaměstnanců finanční prostředky v celkové výši 2 857 253 korun.

 

Rozvoj projektu


Společnost plánuje rozvíjet interní dobrovolnický portál, do něhož se registrují zaměstnanci na jednotlivé dobrovolnické akce. Hlavní rozvoj čeká zejména program Think Big - zkvalitňování a rozšíření školení mentorů tak, aby byli pro mladé lidi co nejlepšími partnery a pomocníky.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz