CSR řešení

Santé Network
Detašovaná pracoviště linky Santé

Projekt se zaměřuje na plnohodnotné začlenění obtížně zaměstnatelných skupin osob zpět na trh práce, zlepšení efektivity fungování call centra, stabilizaci, adaptabilitu a motivaci zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti a obrazu společnosti.

 

Cíle projektu

 • snížení počtu nepřijatých hovorů 
 • snížení čekací doby na přijetí hovoru 
 • plnění definovaných počtů objednání
 • vytvoření pracovních míst pro TZP a ženy na rodičovské dovolené
 • snížení nákladů na pracovní místo operátora
 • vyšší loajalita, udržení duševní rovnováhy, zlepšeni zdravotního stavu OZP
 • snížení stresu na pracovišti, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnanců, reorganizace pracovních procesů a zlepšení a posílení sociální podpory a atmosféry ve firmě.
 • zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení image společnosti

 


Průběh projektu a výsledky


Zapojení vedení společnosti:

 

 • určení projektového manažera a projektového týmu
 • spolupráce na vytvoření cíle a jednotlivých činností projektu
 • vytvoření alternativních pracovních úvazků pro zaměstnance
 • vytvoření detašovaných pracovišť (z domova) pro těžce zdravotně postižené zaměstnance
 • poskytnutí zdarma technologického vybavení pro zaměstnance z domova
 • poskytnutí školicí místnosti a finančních prostředků na technologie a materiální vybavení detašovanýchpracovišť, na ohodnocení členů projektového týmu
 • spolupráce na vyhledávání vhodných kandidátů na detašovaná pracoviště LS

 

 

Nastavené činnosti týmu:

 

 • stanovení normy počtu vyřízených objednávek
 • výběr zaměstnanců pro práci z domova
 • proškolení zaměstnanců
 • zajištění a nákup potřebné technologie
 • pravidla týmové práce - stanovení zdrojů, nákladů, činností
 • organizace práce a odměňování

 


V roce 2011 pracovalo přibližně 75 zaměstnanců se zdravotním postižením na různorodých, kvalifikovaných, nemanuálních pozicích napříč společností. Snížil se počet nepřijatých hovorů, čekací doba a snížili se náklady na pracovní místo při udržení odbornosti a seberealizace. plnohodnotné zaměstnání TZP Finalisté „European Business Awards - Employeer of the Year".


Rozvoj projektu


V současné fázi se přesunul projekt detašovaných pracovišť do fungujícího procesu a společnosti průběžně vytvořila další pracovní místa z domova, přičemž průběžně vytváří nová, případně přizpůsobuje stávající pracovní místa potřebám OZP a ženám na rodičovské dovolené - alternativní pracovní úvazky a úpravy pracovních míst.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz