CSR řešení

Česká spořitelna, a.s.
Projekt Diversitas

Projekt na podporu zaměstnávání a kariérního růstu žen má pomocí zvýhodněných podmínek pro rodiče pečující o malé děti zlepšit integraci matek po mateřské dovolené zpátky do pracovního procesu. Ve společnosti tvoří 74 % zaměstnanců ženy, přičemž v pobočkové síti je to až 85 %.

 

Cíle projektu

 • zvýšení počtu návratů rodičů po mateřské a rodičovské dovolené
 • úspěšná integrace rodičů zpět do banky po návratu z mateřské a rodičovské dovolené
 • motivace a retence zaměstnanců: především žen v předdůchodovém věku (55+)
 • zvýšení efektivity prostřednictvím flexibilních úvazků a jejich využití v bance
 • snížení fluktuace ve společnosti
 • zvýšení loajality zaměstnanců
 • zvýšení produktivity znevýhodněných skupin zaměstnanců banky 
 • zlepšení manažerských praktik
 • podpora slaďování pracovního a osobního života a trvalé udržitelnosti pracovního výkonu v čase
 • podpora dobrého jména banky na trhu jakožto zaměstnavatele aplikujícího přístupy různorodosti
 • zlepšení atmosféry a firemní kultury vedoucí ke ztotožnění zaměstnanců s cíli banky 
 • růst zisku ve středně a dlouhodobém horizontu

 

Průběh projektu a výsledky

 

V rámci programu bylo zahájeno kvartální měření potřebných dat v oblasti gendru, pracovních úvazků, fluktuace, čerpání mateřské a rodičovské dovolené. V rámci dílčích kroků začala podpora rodičů/matek na mateřské a rodičovské dovolené programem „Čáp", který zaručuje rodičům hladký a pozvolný návrat do práce. Dále společnost nabízí kurzy a workshopy na zvýšení sebevědomí, komunikační dovednosti, slaďování rodinného a pracovního života, asertivita pro ženy, sociální a podnikové chování a etiketa apod. Ve spolupráci s Gender Studies byl přijat komplexní Gender audit a přijata antidiskriminační klauzule na úrovni celé společnosti.


Rozvoj projektu


V následujících letech bude společnost nadále podporovat ženy v managementu a rozšiřovat program Mentoring pro ženy, dále také speciální rozvojové programy pro manažerky poboček a nabídku školení na workshopy zaměřené na rozvoj ženského leadershipu. V přípravě jsou aktivity pro skupinu 50+ a aktivní zaměstnávání osob zdravotně postižených.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz