CSR řešení

ČEZ, a. s.
Záchrana ohrožených druhů mravenců při výstavbě fotovoltaické elektrárny

Výstavbu elektrárny předchází důkladná příprava, kdy po rozsáhlé kontaminaci území po 20letém pobytu sovětských vojsk byl nezbytný komplexní pyrotechnický průzkum. S plněním podmínek stavebního povolení týkající se ochrany přírody jsou uplatňovány vnitřní nadstandardy. Došlo tak např. ke zhotovení prostupů v plotech ohraničujících elektrárnu určených pro menší obratlovce (zejména zajíci), k vybudování kamenných složišť v areálu určených k rozmnožování plazů, k výsadbě trnitých keřů v okrajových částech areálu FVE nebo k  přenosu kompletních mravenišť zvláště chráněného ohroženého mravence.

 

Cíle projektu

  • vyvarovat se jakýchkoli negativních zásahů do pestrého ekosystému v lokalitě Ralsko.
  • přenesení hnízd do odpovídajících náhradních lokalit a zachování těchto společenství mravenců tak, aby na nových místech mohly nerušeně pokračovat jejich životní cyklus.

 


Průběh projektu a výsledky


K vlastnímu průzkumu výskytu mravenišť v jednotlivých lokalitách výstavby a bezprostředně následujícímu přenosu došlo ve třech etapách. Při zahájení přenosu byla zvlášť odebrána vrchní část mraveniště, následně došlo k vykopání jeho spodní části umístěné pod zemí. Mraveniště byla převezena v kontejneru na náhradní lokality. Na náhradním místě byla pro každé mraveniště vykopána jáma a tam uložena nejprve spodní část mraveniště a na něj nasypána jeho horní část. Celkem bylo přemístěno 6 mravenišť zvláště chráněných ohrožených mravenců druhů Formica pratensis a Formica polyctena. Došlo tak k rozhodující minimalizaci dopadů výstavby a provozu FVE v lokalitě Ralsko na další rozvoj společenstev těchto chráněných druhů.


Rozvoj projektu


Na lokalitách komplexu elektrárny v prostoru Ralsko se při kontrole a údržbě budou dodržovat všechny nastavené ekologické standardy.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz