CSR řešení

ČEZ, a. s
Oranžové schody

Grantové řízení Nadace ČEZ Oranžové schody pomáhá základním, středním a vyšším odborným školám v ČR odstranit architektonické bariéry. Cílem je umožnit školní docházku handicapovaným dětem v běžné škole a integrovat je tak do výuky spolu se zdravými spolužáky. Za dva roky fungování projektu podpořila Nadace patnáct žádostí celkovou částkou 8,5 mil. korun.

 

Cíle projektu


 

  • určen pro základní a střední školy, učiliště, vyšší odborné školy a speciální školy. 
  • upozornění na problém a docílit potřebných opatření/kroků v českém školském systému
  • umožnit školní docházku handicapovaným dětem v běžné škole ve svém bydlišti
  • odstranění bariér ke zlepšení možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením
  • podpora vzájemné integrace a zajištění důstojných podmínek na cestě ke vzdělání

 

Průběh projektu a výsledky


Projekt zpřístupňuje vzdělání žákům s postižením nebo se sníženou schopností pohybu a orientace a rovněž jim pomáhá se snáze se zapojit do kolektivu a společnosti vůbec. Příspěvek je určen k nákupu pomůcek a vybavení využívajících ke svému provozu elektrickou energii. Jedná se např. o výtahy, plošiny či schodolezy, dále pak o zvukové a světelné naváděcí systémy. Nadace nevyžaduje finanční spoluúčast žadatele na projektech a maximální výše nadačního příspěvku je jeden milion korun. Za dva roky se podařilo vybudovat patnáct bezbariérových škol.


Rozvoj projektu


V ČR je pouze malá část škol bezbariérová, proto v tomto grantovém programu bude skupina pokračovat.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz