CSR řešení

ČEZ, a. s.
Pomáháme tam, kde působíme

Skupina ČEZ v rámci Nadace ČEZ podporuje společně se zaměstnanci cílenou pomoc znevýhodněným lidem či sociálně a ekologicky zaměřeným organizacím v ČR. Vychází vstříc námětům zaměstnanců a podněty podporuje a rozvíjí organizačně, logisticky i finančně. Pomoc má podobu osobní dobrovolnické práce či profesní rady, finančních darů od zaměstnanců, zakoupených dárků i další hmotné pomoci. Projekt trvá čtyři roky a celkem se ho zúčastnilo 1521 dobrovolníků a ve sbírkách již přes tři tisíce zaměstnanců.

 

Cíle projektu

  • podněcování zaměstnanců k solidaritě
  • sblížení zaměstnanců z oborů, lokalit i profesí a zvýšení
  • zlepšení image v očích veřejnosti.
  • sblížení firmy a všech kategorií zaměstnanců s neziskovým sektorem a spolupráce s odborníky věnujícími se sociálním otázkám ve společnosti a osvětě veřejnosti v této oblasti

 

Průběh projektu a výsledky


Dílčí projekty fungují ve všech krajích ČR v průběhu celého roku. Dílčími projekty jsou firemní dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc", „Plníme přání" - předvánoční projekt ke zlepšení osudů znevýhodněných lidí, Kabelkové dny pro charitativní obchůdky, předvánoční trhy výrobků chráněných dílen apod. Vypracovaná rychlá reakce a mobilizace ochotných zaměstnanců na pomoc obyvatelům při povodních, spolupráce na jednorázových charitativních akcích (darování spotřebičů, rozvoz nábytku zaplaveným, sbírka na auto pro zaplavené, sbírka zdravotnického materiálu, shromáždění vyřazených ale platných autolékárniček z firemních aut, sbírka pro pomoc zasažených Tsunami v Japonsku). Při finančních sbírkách si zaměstnanci nechávají strhnout částku z výplaty, kupují osobní dárky nebo zdravotnický materiál. Dobrovolnické akce si zaměstnanci vybírají z nabídky na dobrovolnickém portále, přičemž převažuje fyzická pomoc. Při mimořádných akcích je management nakloněn rychlému schválení logistické či jinak vhodné mimořádné finanční pomoci a zapojuje se do akcí i osobně.

 

Například v roce 2010 se do projektu Plníme přání zapojilo 849 zaměstnanců. kteří přispěli částkou 608 829 korun, zakoupili 126 vánočních dárků, kdy Nadace přidala 500 tisíc korun a skupina věnovala IT techniku. V rámci dobrovolnictví se zapojilo 415 zaměstnanců, kteří pomáhali v 51 organizacích.

 

Rozvoj projektu


Firma zapracovává připomínky a inspirace jednotlivých zaměstnanců a náměty harmonizuje se zájmy společnosti. Skupina plánuje pokračovat v dárcovství a plánuje rozšířit a rozvíjet dílčí projekty se zaměstnanci.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz