CSR řešení

IBM Česká republika
Diverzita jako zdroj inovací a konkurenční výhoda

IBM je otevřená všem a vytváří příležitosti pro uplatnění nejrůznějších znevýhodněných skupin. Kromě podpory a rozvoje talentu žen, příslušníků různých národností, osob s postižením a možností pro studenty pamatuje také na věkovou diverzitu a důležitost smíšených pracovních týmů. IBM zaměstnává osoby s postižením, romským studentům nabízí stáže s možností následného uplatnění, pomáhá lidem, kteří opouštějí brány věznic, vrátit se zpět do života a na pracovní trh.


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz