CSR řešení

Škoda Auto, a.s.
Síť chráněných pracovišť: zdravotní pool

Program se zaměřuje především na zřizování chráněných pracovišť pro starší zaměstnance nebo zaměstnance se zdravotními omezeními. V rámci tohoto programu jim nabízí změny pracovního místa s garantovaným původním příjmem po určitou dobu, rekvalifikace, rehabilitační pobyty s finančním příspěvkem, pět pracovních dnů placeného volna navíc, atd.

 

Cíle projektu

 

 

  • nabídnout práci zaměstnancům, kteří na základě dočasných nebo trvalých omezení nemohou vykonávat své dosavadní pracovní úkoly 
  • image automobilky jako odpovědného zaměstnavatele 
  • výkony dílen pomáhají redukovat náklady na externí dodávky

 


Průběh projektu a výsledky


Chráněná pracoviště jsou ve Škoda Auto systematicky zřizována již od roku 2006. Od té doby bylo každý rok otevřeno jedno nové. V současné době společnost provozuje svých pět pracovišť (čtyři v závodě v Mladé Boleslavi a jedno v pobočném závodě v Kvasinách) a jedno ve spolupráci s neziskovou organizací Fokus. Chráněná pracoviště jsou rozdělena na centra podle typu činností, které jsou v nich vykonávány: centrum montáží a předmontáží, centrum přípravy obalového materiálu, centrum drobných prací, centrum přebalování a vychystávání materiálu, centrum přípravy fleetových dílů, centrum vychystávání technické literatury a centrum operativních projektů.

V současné době dosáhla kapacita chráněných pracovišť dvě stě míst a dalších čtyřicet je vytvořeno ve společném projektu s organizací Fokus. Došlo i k úspoře externích nákladu v řádu několika milionu korun.


Rozvoj projektu


Plánuje se navyšování počtu chráněných dílen, např. také ve třetím výrobním závodě firmy ve Vrchlabí v roce 2012. Dále se bude firma stále více zaměřovat na další skupinu pracovníků s omezeními, kterými jsou ženy po mateřské dovolené, samoživitelky a těhotné ženy. Podstatnou roli v další činnosti chráněných pracovišť bude hrát zvýšení efektivity práce prostřednictvím zkvalitňování pracovních procesů a rozšiřování pracovní náplně v nich.

 


Zpět

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz