Subkategorie (speciální ocenění) pro firmy, které v době krizové situace v souvislosti s nákazou COVID-19 podpořily diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti. Oceníme firmy, které v době krize podpořily ohroženou či znevýhodněnou skupinu zaměstnanců, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek.

 

Kdo bude oceněn?

Oceníme společnosti, pro v době krize podpořily ohroženou či znevýhodněnou skupinu zaměstnanců, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národností, sexuální orientace a dalších hledisek, a to výrazně nad rámec svých zákonných povinností. Hledáme projekty/strategie, které proaktivně a inovativně podpořily v době krize principy diverzity na pracovišti, podpořily různé skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň, a to zejména ty, na které situace dopadla nejcitelněji, např. rodiče samoživitele, zaměstnance, kteří pečují o dlouhodobě nemocné členy rodiny, zaměstnance 55+, LGBT, osamělé apod.

V hodnocení nerozhoduje výše investovaných finančních prostředků, ale zejména dopad dané aktivity a také včasnost, rychlost, případně inovativnost či dlouhodobost akce.

 

Hodnocení

Přihlášky firem posoudí a vítězné firmy stanoví odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry a z významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji diverzity v ČR.

 

Přihlaste se ZDE. Pokud chcete přihlásit více než jeden projekt, stáhněte si na stránce formulář ve Wordu. Vyplněné soubory pak pošlete na e-mail top@byznysprospolecnost.cz.

 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz