top of novinky

Začíná 16. ročník prestižního ratingu TOP Odpovědná firma

 

TOP Odpovědná firma 2019 - nejprestižnější ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bude letos uděleno již pošestnácté. Jediný rating svého druhu v ČR je pro oceněné firmy potvrzením toho, že jejich strategie a projekty na podporu udržitelnosti a společenské odpovědnosti sledují aktuální trendy, přispívají k jejich konkurenceschopnosti na trhu, inspirují instituce i veřejnost a efektivně zapojují své zaměstnance.

 

Firmy mohou hlásit své projekty a strategie udržitelnosti do ocenění TOP Odpovědná firma 2019 až do 31. července. Registrace probíhá bezplatně. Organizátorem je aliance odpovědných firem Byznys pro společnost. Každoročně velký zájem o cenu ukazuje, že firmám na odpovědném přístupu záleží, a to nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům.

 

TOP Odpovědná firma vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání: oceňuje malé, střední i velké firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji udržitelnosti v podnikání, mají pozitivní přínos pro zaměstnance a společnost, snižují svůj dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.  Rating TOP Odpovědná firma, který sestavuje aliance Byznys pro společnost, je otevřen všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti.

 

„Více než 1300 přihlášek, které jsme doposud v rámci TOP Odpovědné firmy ohodnotili, ukazuje, že firmy jsou stále aktivnější a mnohé z nich se umísťují v ratingu opakovaně. Proto jsme se rozhodli posunout rating TOP Odpovědná firma směrem k pravidelnému ocenění všech firem, které splní základní kritéria udržitelného podnikání a ocenit všechny TOP velké a malé firmy. Letos také nabídneme firmám možnost detailnějšího srovnání ve všech hlavních oblastech udržitelnosti/CSR" říká Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost, která rating sestavuje.

 

Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ceny podle jednotné metodiky. Členy a členkami poroty jsou odborníci a odbornice z komerčního i neziskového sektoru, státní správy, akademické sféry a médií a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného a udržitelného podnikání v ČR.

 

Hodnocení strategických kategorií (TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma) je sestaveno na základě bodového hodnocení jednotlivých oblastí.

  • Strategie
  • Odpovědné HR
  • Odpovědný přístup vdodavatelsko-odběratelském řetězci
  • Životní prostředí
  • Podpora komunit

 

Podle výsledného součtu bodů je sestaven konečný rating všech top odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Porota na základě svého hodnocení udělí speciální cenu za inspirativní přístupy v daném roce.

 

U projektových kategorií (přehled viz níže) vybere porota na základě bodového hodnocení a hlasování tři nejlepší projekty.

 

 

Ocenění TOP Odpovědná firma 2019 podporují:

 

Záštita: MPSV ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

 

Hlavní partneři: Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha, Pivovary Staropramen, Pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group) 

 

Partneři: Hilton Prague Old Town, ING Bank,  Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ

 

Hlavní mediální partner: E15

 

 

top of novinky
Předchozí12345...31Další

TOP OF 2020 podporují: