souvislosti

ING: Udržitelné podnikání představuje nový způsob odpovědného myšlení

Většina Čechů si uvědomuje důsledky klimatické změny a chápe, že sami musí pro planetu, budoucí generace a svůj úspěšný byznys něco dělat. Průmyslové podniky mají odpovědné podnikání spojené s technologickými inovacemi, díky nimž svým provozem i finálními výrobky méně zatěžují životní prostředí. Nedílnou součástí odpovědného podnikání jsou ale také udržitelné finance a investice. V ING vnímáme odpovědné podnikání jako nezbytný strategický přístup pro naši byznysově úspěšnou budoucnost společně s našimi klienty, a současně jako jediný způsob zachování nejen naší planety, ale i investic do budoucích generací.

 

Dosavadní vývoj společnosti, založený hlavně na ekonomickém růstu se nezvratně podepisuje na fungování naší planety. Odpověď na otázku, jak si zachovat kvalitu života, aniž by to ohrozilo budoucí generace, proto vidíme právě v udržitelnosti. Udržitelné podnikání neznamená jen sekání nákladů, vidíme v něm i reálné podnikatelské příležitosti. Banky by měly jít příkladem a uplatňovat pravidla odpovědného financování a podnikání.

 

Zredukujeme uhlíkovou stopu


Banka ING má již za sebou zcela konkrétní zkušenost, jak může vypadat udržitelný byznys v praxi. Omezili jsme některé starší aktivity, například financování nových zdrojů v oblasti těžby uhlí, na druhé straně přicházíme s novými „zelenými" finančními nástroji na podporu takových projektů, jako je například oblast realizace obnovitelných zdrojů energie. Osobním příkladem jde navíc i management korporátní sekce ING v České republice. Zavázal se k tomu, že letos zredukujeme svou uhlíkovou stopu o 10 procent. Chce tak dát příklad ostatním zaměstnancům i svému nejbližšímu okolí. Je důležité, aby se odpovědně choval i každý z nás. Každý, i malý krůček, se počítá.

 

„Zelené" dluhopisy


Jako banka můžeme prostřednictvím úvěrů, investic a dalších služeb, které poskytujeme našim klientům, přispívat k udržitelné ekonomice a budovat silné portfolio služeb pro podniky budoucnosti.

 

Ambicí ING je stát se lídrem v oblasti udržitelných financí a zároveň přispívat k nízkouhlíkové a energeticky nezávislé společnosti. K tomu máme jasně definovanou strategii a specifické cíle, které zahrnují zdvojnásobení objemu zelených financí do roku 2022 a řízení úvěrového portfolia o objemu 600 miliard eur směrem k splnění podmínky Pařížské dohody o maximálním příspěvku ke globálnímu oteplování ve výši 2 stupňů Celzia. Abychom podpořili současný silný a budoucí plánovaný růst našeho portfolia udržitelných financí, vydáváme své vlastní dedikované zelené bondy, které se řídí nejvyššími standardy transparentnosti v souladu se zásadami zelených dluhopisů ICMA.

 

ING hodlá umístit čisté výnosy ze svých zelených dluhopisů do portfolia zelených úvěrů včetně projektů obnovitelné energie a zelených budov. Dalšími kategoriemi jsou čistá doprava, prevence a kontrola znečištění a udržitelné hospodaření s vodou.

 

Náš dlouhodobý závazek směrem k udržitelnosti uznávají nezávislé instituce, které každoročně hodnotí naši udržitelnost. Podle několika ratingových agentur specializovaných na udržitelnost je ING jednou z nejvíce udržitelných kótovaných bank na světě. A ING Real Estate Finance se stala jedničkou v hodnocení 2018 GRESB Global ESG Real Estate Debt.

 

 

souvislosti
Předchozí123456...12Další

TOP OF 2020 podporují: